Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Piątkowa sesja minęła w bardzo neutralnych nastrojach i pod znakiem dawno nieobserwowanej obniżonej zmienności. Począwszy od otwarcia sesji do jej zakończenia kurs FW20 oscylował wokół poziomu 1470 pkt. Generalnie w całym ubiegłym tygodniu była obserwowana stabilizacja notowań. Również słabnie wolumen obrotu, chociaż w porównaniu

Sytuacja rynkowa Wzrastająca liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem wespół z podanymi przez prezesów Fed z Atlanty i Dallas w wywiadach projekcji dotyczących spadku PKB i wzrostu bezrobocia w nadchodzącym II kwartale nie wspierały notowań akcji za oceanem. Główne indeksy zakończyły notowania na czerwono przerywając tym samym

Burzliwy start tygodnia z nasileniem presji na aktywach ryzykownych, gdyż weekend tradycyjnie już przynosi nagromadzenie negatywnych informacji związanych z wirusem. Nadchodzący tydzień prawdopodobnie przyniesie więcej tego samego: uwaga pozostaje na wdrażanych narzędziach fiskalnych i monetarnych, wsparciu służby zdrowia i trajektorii rozwoju pandemii. Po silnym rajdzie ryzyka