Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja ponownie należała do podaży, na co wskazywało już środowe nastawienie rynku. Notowania FW20 wystartowały z luką podażową z poziomu 1665 (-1,25%), a po otwarciu handlu na rynku kasowym kupujący spróbowali domknąć lukę. Zamysł ten nie udał się i FW20 ustanowiły dzienne maksimum

Sytuacja rynkowa Po korzystnych dla „obozu byków” pierwszych godzinach handlu w USA nastąpił odwrót i główne indeksy w II części sesji systematycznie traciły, jednak popyt z ostatnich chwil pomógł zaakcentować delikatne wzrosty tego dnia. Inwestorów niepokoi brak porozumienia w kongresie w sprawie dalszego wsparcia fiskalnego, a

Rynki zahamowały pęd ku redukcji ryzykownych pozycji, przynosząc skromne odbicie indeksów i dryf boczny dolara. Na razie nie ma konkretnego punktu zaczepienia nadziei na odbicie, choć od*notowywane są pewne ruchy polityków USA w temacie pakietu fiskalnego. Nastroje rynkowe są kreowane przez wiele czynników, choć jeden z

W przeprowadzonych w tym roku publicznych emisjach obligacji zapisy inwestorów indywidualnych dwukrotnie przekroczyły wartość podaży. Problemem zaczyna być niedostatek emisji. Bilans po trzech kwartałach jest nadspodziewanie dobry, biorąc pod uwagę nastroje z początku roku (czy szerzej – dwóch ostatnich lat) i wybuch pandemii. Emitenci przeprowadzili 10

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa W ślad za dobrymi porannymi nastrojami na rynkach bazowych, notowania FW20 rozpoczęły sesję na plusie 0,47% z pułapu 1699. Do godz. 11 byki utrzymywały kontrolę wyciągając kurs do maksimum na 1714. W tym czasie w Niemczech oraz strefie euro opublikowane zostały wstępne odczyty wskaźników