Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Zakończenie tygodnia przyniosło wzrostowe odreagowanie poprzedzającego spadku czemu sprzyjała znacząca poprawa nastrojów na giełdach zachodnioeuropejskich. Na wykresie dziennym pojawiła się formacja harami, jednocześnie zostało potwierdzone wsparcie w obszarze ok. 1640 pkt. określone wsp. 38,2% z wcześniejszej, marcowo lipcowej fali wzrostowej. Dla podstawowych wskaźników AT

Praca zdalna zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem, zwiększa natomiast zagrożenie wyciekiem danych osobowych. Powodem takie stanu rzeczy jest fakt, że większość spraw załatwiamy teraz za pośrednictwem Internetu. Nie pomagają również: brak procedur w firmie, nieprzeszkoleni pracownicy oraz niewystarczająca liczba służbowego sprzętu do pracy. Krajowy Rejestr Długów oraz

Niejasna sytuacja w USA, a przede wszystkim druga fala pandemii koronawirusa – jak wszystko to wpłynie na cenę złota na świecie? Czy dojdzie do powtórki z wiosny bieżącego roku, gdy obserwowaliśmy olbrzymie problemy logistyczne dla całej branży? Kilka miesięcy temu, podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, mieliśmy

Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych wskazują na powrót ich popularności do rozmiarów sprzed pandemii. Różni się nieco struktura sprzedaży, ale 2,2 mld zł i wzrost o 77 proc. narastająco robią wrażenie. Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych (2,24 mld zł) od pierwszych trzech miesięcy tego roku różnią