Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja przyniosła mocne obsunięcie notowań na krajowym rynku. Wzrost obrotów dla FW20 podkreśla przewagę podaży, która pomijając lekko wzrostowe otwarcie, towarzyszyła przez całą sesję. Na wykresie 60-min notowania zeszły poniżej poziomu ostatnich dołków umacniając spadkową strukturę falową i otwierając drogę do kontynuacji ruchu.

Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja zakończyła się nieznacznym wzrostem amerykańskich indeksów, a więc delikatnym poprawieniem historycznych maksimów. Nieco bardziej zauważalny wzrost odnotował indeks spółek technologicznych Nasdaq. Spośród walorów akcje Intela zyskały przeszło 6%, spółka opublikowała już wyniki za IV kw. 2020 r. – zysk na akcję wyniósł

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,4% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,4% wyższa niż przed rokiem. W listopadzie produkcja była niższa niż przed rokiem o 4,9%. Ostatni raz wyniki lepsze niż przed rokiem

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 20,0% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie 0,8% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zazwyczaj grudzień przynosi silne wzrosty sprzedaży będące efektem naszego okołoświątecznego i sylwestrowego szaleństwa. Tegoroczne

Średnioterminowe nadzieje ścierają się z krótkoterminowymi ryzykami, co utrudnia zawiązanie stabilnego trendu wzrostowego ryzykownych aktywów. Optymizm podparty zaszczepieniem ludności i planami fiskalnego wsparcia ożywienia nie powinien zaniknąć, ale z rozwinięciem nowej fali wzrostów inwestorzy czekają na silny impuls – być może od Fed w środę? Przyszły