Lekarz otworzył działalność polegającą na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego. Jako że nie prowadzi już praktyki lekarskiej, ani też nie prowadzi działalności związanej z nauczaniem zawodu lekarza jako nauczyciel akademicki, był przekonany, że może opodatkowywać

W lokatach bez zmian – wciąż większość depozytów pozwala zainkasować odsetki liczone w promilach, a nie procentach. Najlepsze propozycje kuszą oprocentowaniem na poziomie 2-3%, ale są obarczone dodatkowymi wymaganiami. Na lokatach bankowych gospodarstwa domowe trzymały w czerwcu prawie 172 miliardy złotych. Wciąż jest to duża kwota,

Analitycy Krajowego Rejestru Długów od dziewięciu lat analizują spółki notowane na giełdzie Papierów Wartościowych. Tegoroczne wyniki pokazują, że wraz ze zmniejszeniem liczby spółek, których akcje można kupić na GPW, spadła liczba zadłużonych tam firm oraz ich łączne zadłużenie. 12% polskich spółek akcyjnych notowanych na giełdzie

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu czerwca. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. W końcu czerwca gospodarstwa domowe

Sytuacja rynkowa Indeksy na Wall Street, podobnie jak indeksy z Europy, zakończyły czwartkową sesję z lekką zwyżką. Do najważniejszych wydarzeń poprzedniego dnia należą decyzje EBC, w tym o utrzymaniu stóp i programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie. Wczoraj nieco gorsze dane spłynęły z amerykańskiego rynku pracy

Sytuacja rynkowa W trakcie czwartkowej sesji notowania FW20 nie zdołały wyraźnie pokonać lokalnego oporu na 2234 (górny zakres poniedziałkowej luki podażowej), co wyznaczyło sentyment dla sesji. Kurs wystartował praktycznie przy tym oporze i zdołał symbolicznie go naruszyć, jednak kupujący byli ostrożni przez co kurs do około

Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast dokonała w nim maksymalnej wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Byli przekonani, że dokonaną ze środków wspólnych wpłatę na IKZE będą mogli odliczyć od