Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja nie przyniosła większych zmian dla amerykańskich indeksów, a kluczowe europejskie indeksy odnotowały niewielki wzrost. Wczorajsze dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej w USA pozytywnie zaskoczyły, sprzedaż wzrosła o 0,7% m/m, a konsensus analityków zakładał spadek na poziomie 0,8%. Liczba osób ubiegająca się po

. Sytuacja rynkowa Na wykresie 60-min notowania FW20 pozostają w fazie lokalnej konsolidacji. Po lekko spadkowym otwarciu sesji w kolejnych godzinach kurs stabilizował się, ostatecznie zamknięcie wypadło w pobliżu ceny odniesienia. W tym interwale na podstawowych wskaźnikach AT (MACD, DMI) są podtrzymane sygnały sprzedaży. Na podstawie ostatnich

Od czasu do czasu agencje informacyjne obiega tekst z dopiskiem „sources”, co oznacza, że artykuł powstał na bazie poufnych wypowiedzi przedstawicieli rozmaitych instytucji. W czwartek głośnym tekstem okazał się artykuł Financial Times, na łamach którego stwierdzono, że inflacja w strefie euro osiągnie 2 proc. cel

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w sierpniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają się wyróżnić składniki, na które władza monetarna (tj. Rada Polityki Pieniężnej -

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska przeciw Republice Włoskiej, w którym orzekł, że kraj ten naruszył prawo wspólnotowe, zwalniając z podatku akcyzowego paliwa stosowane do prywatnych statków rekreacyjnych, czarterowanych i używanych przez użytkowników końcowych do działalności

Wysoką i bardzo wysoką wiedzę o ekonomii posiada ponad połowa Polaków (52%) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków Narodowego Banku Polskiego. Warto jednak podkreślić, że samoocena respondentów jest niska – w dodatkowej ankiecie oceniającej swoją znajomość tematów gospodarczych jedynie 8% badanych wskazało,

Odczyty inflacji są o tyle interesujące, że można się nimi emocjonować kilkukrotnie. Najpierw sierpniowa inflacja zaskoczyła rynek i wg. wstępnych szacunków wyniosła 5,4 proc. r/r, wobec oczekiwań na poziomie 5,1 proc. r/r. Kolejnym razem, przy okazji rewizji, zaskoczony został GUS, gdyż ostatecznie wskaźnik CPI dla