Sytuacja Rynkowa Wczorajsza sesja nie zmieniła wiele na amerykańskim rynku, kluczowe indeksy oscylowały wokół poziomów zamknięcia z poprzedniego dnia. Niejednoznaczną sesję odnotowały również europejskie indeksy, gdzie niemiecki DAX przecenił się o 0,7%, jednak o tyle wzrósł brytyjski FTSE 100. Padają kolejne rekordy zachorowań w USA, Wielkiej

Ostatnie sesje przed końcem roku wykazują trwający przypływ pozytywnego sentymentu na krajowy rynek. Na wykresie dziennym FW20 kurs podtrzymuje wybicie ponad lokalny szczyt z początku grudnia 2247 pkt. Jako, że równocześnie został zdobyty pierwszy opór zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali spadkowej, kolejna potencjalna bariera określona

W wyroku z 21 grudnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do spraw umów kredytowych spłacanych w walutach obcych. Stwierdził, że unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie stoi na przeszkodzie przyjęciu przepisów krajowych, które zapewniałyby wyższy poziom ochrony konsumentów