Obligacje strukturyzowane

Obligacje strukturyzowane są jedną z form prawnych, jakie mogą przyjmować produkty strukturyzowane. W Polsce formy prawne produktów strukturyzowanych podlegają odrębnym regulacjom prawnym.

Produkty strukturyzowane ze względu na formy prawne jakie przyjmują dzielimy na:

– lokaty bankowe (zwane powszechnie lokatami strukturyzowanymi);
bankowe papiery wartościowe;
– obligacje strukturyzowane;
– certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
– polisy ubezpieczeniowe.

Cechą produktów strukturyzowanych oferowanych w formie obligacji strukturyzowanych (a także funduszy inwestycyjnych zamkniętych) jest możliwość dopuszczenia ich do publicznego obrotu. Produkty te są powszechnie notowane ne Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwszy produkt strukturyzowany (obligacja strukturyzowana), wyemitowany przez Deutsche Bank Londyn, pojawił się na giełdzie w Warszawie 25 sierpnia 2006 r. Instrument notowany jest na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotnym fixingu), zgodnie z harmonogramem sesji dla tego typu notowań. Obrót produktem odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku zwykłej obligacji zerokuponowej.

Aktualnie na Giełdzie Papierów Warościowych notowane są następujące obligacje strukturyzowane:

1.Obligacje strukturyzowane Deutsche Bank AG London:

– Obligacje DB Magiczna Trójka
– Obligacje DB WIG20

2. Obligacje strukturyzowane Barclays Bank PLC:

– Obligacje tzw. New Energy powiązana z Indeksem New Energy WilderHill EUR
– Obligacje „Luxury Goods”
Obligacje Energetyczna powiązana z Koszykiem Towarów Giełdowych Barclays Capital
– Obligacje indeksowa „Trendspotter” Barclays Capital
– Obligacje „3-letnia surowcowa obligacja oszczędnościowa Barclays Capital”
– Obligacje „Tygrys Gospodarczy” Barclays Capital”

>>> POWRÓT
do strony głównej działu „Inwestycje alternatywne”

Nota prawna: Przed użyciem strony „Obligacje strukturyzowane” proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z „Warunkami korzystania z portalu„.

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: