Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja przebiegała w dość stabilnych nastrojach. Po lekko wzrostowym otwarciu i początkowej zwyżce, w kolejnych godzinach notowania w leniwym tempie traciły na wartości schodząc do poziomu otwarcia. Na wykresie dziennym po środowym odwróconym młocie pojawiła się świeca doji, która również wskazuje na próbę

Sytuacja rynkowa Za Oceanem druga sesja z rzędu zakończyła się zwyżkami po mocno spadkowych notowaniach na początku tygodnia w związku z rozwianiem nadziei przez prezydenta USA D. Trumpa co do umowy pierwszej fazy z Chińczykami w najbliższym czasie. Po mocnej reakcji, teraz próbuje się uspokoić inwestorów

Tematem tygodnia stała się zapowiedź próby przejęcia kontroli nad Energą przez PKN Orlen. Akcjonariusze pokazali już co sądzą o planach przejmowania jednej spółki kontrolowanej przez skarb państwa przez drugą. Ale obligacje zareagowały nieznacznie. Można pomstować i pytać, czy gdyby obie spółki nie były kontrolowane przez jednego

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację zniżki, ale też skala spadków była zdecydowanie niższa w porównaniu z początkiem tygodnia. Na wykresie dziennym pojawił się świeca zbliżona do odwróconego młota. Z jednej strony wysoki górny cień wskazuje na problem z wejściem na wyższe poziomy cenowe, ale też

Sytuacja rynkowa Globalne rynki akcji odżyły po serii spadkowych sesji spowodowanych zatraceniem nadziei w związku z podpisaniem wstępnej umowy pomiędzy Chinami a USA po jastrzębich wypowiedziach prezydenta D. Trumpa. Z najnowszych doniesień wynika, że dwa skonfliktowane mocarstwa jednak zawrą umowę. Bloomberg zakłada nawet, że strony dogadają

Ostatnie spotkanie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane na ten rok nie przyniosło przełomu. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 1,5%. Taki poziom stóp procentowych RPP utrzymuje od marca 2015 roku.  Wczorajszą konferencję prasową po spotkaniu RPP można określić jako „pożegnalną”. Wieńczyła