Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Na zamknięciu tygodnia, wbrew nastrojom na rynkach zachodnich, pojawiła się zwyżka na krajowym rynku. Na wykresie dziennym kurs FW20 po raz kolejny „atakuje” obszar luki cenowej z połowy marca. Jeżeli to się ostatecznie powiedzie to celem będzie kolejne okno cenowe, które określa następny opór

Sytuacja rynkowa Negatywny wpływ epidemii koronawirusa potwierdzony potężnym spadkiem liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczym (który w marcu wyniósł -701 tys. osób) spowodował przeceny amerykańskich indeksów, wśród których sektor bankowy, IT oraz healthcare traciły więcej niż 2%. Dodatkowo stopa bezrobocia wzrosła z 3,5 do 4,4% przy

Pandemia koronawirusa uruchomiła trzy istotne impulsy makroekonomiczne. Wszystkie trzy w nadchodzących miesiącach znacząco wpłyną na rynki towarowe, w szczególności na sektor energetyczny. Globalna gospodarka przeżywa obecnie największy wstrząs popytowy od czasu światowego kryzysu finansowego, a ponadto globalny wstrząs podażowy i wojnę cenową na rynku ropy, mającą

Tydzień zaczyna się w pozytywnym klimacie w oparciu o doniesienia o niższej dziennej liczbie śmiertelnych ofiar koronawirusa w niektórych częściach Europy i USA. Wszyscy chcą „wypłaszczenia krzywej” przyrostu zachorowań, co by pomogło przerzucić ciężar dyskusji na plany poluzowania ograniczeń dotyczących poruszania się. Jednak, jak dane

Strategia spieniężania wszystkiego co się da, odbiła się na rentownościach obligacji także tych firm, które mają na kontach więcej gotówki niż zobowiązań do spłaty w najbliższych 12 miesiącach. Mocno trzymają się papiery skarbowe. Boleśnie zlecenia umorzeń odczuwają także fundusze – również te największe – obligacji korporacyjnych.

- Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Colliers International - Warszawa, 6 kwietnia 2020 r. – Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez Colliers International wśród polskich firm działających na rynku powierzchni magazynowmagaych i przemysłowych, globalna pandemia spowodowała ograniczenia w prowadzaniu działalności większości podmiotów (72%). Wielu respondentów, podobnie