Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Niespokojny przebieg sesji na rynkach zagranicznych pogłębia negatywny sentyment na krajowym rynku. Lekko wzrostowe otwarcie dla FW20 zostało dość szybko przygaszone i poranne zniżki kontraktów na główne indeksy zachodnioeuropejskie pomogły zdobyć przewagę stronie podażowej. Ale tez i futures na czołowe indeksy giełd amerykańskich jeszcze

Kurs jena japońskiego jest nadal wysoki i może jeszcze wzrosnąć, jeżeli utrzyma się spadek rentowności światowych obligacji. Tendencja ta może wręcz przyspieszyć w przypadku nieoczekiwanego wzrostu zmienności aktywów wysokiego ryzyka. Opublikowany dziś rano artykuł na portalu Bloomberg podkreśla wąskie widełki płynności dolara amerykańskiego w kontekście rynku swapów walutowych,

Czy na rynku nowych mieszkań słabnie popyt inwestycyjny? Czy zmniejsza się liczba nabywców zainteresowanych zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem? Dlaczego? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A. Zainteresowanie klientów inwestycyjnych wciąż jest bardzo duże, niemniej z uwagi na wzrost cen mieszkań,

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja dla FW20 rozpoczęła się na wyraźnym plusie (+0,85%) z poziomu 2 145, co było reakcją na dobre nastroje na rynkach bazowych. Strona popytowa miała jednak problem z kontynuowaniem wzrostów i przez całą sesję kurs kontraktów poruszał się bokiem w przedziale 2 137