Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia na krajowym rynku przyniósł kontynuację zniżki. Przebieg poniedziałkowej sesji dla FW20 był istotnie zbliżony do wydarzeń piątkowych. Niemal cała skala spadku została wykonana w pierwszych godzinach sesji, po czym już przed południem kurs ustabilizował się i przy niskiej zmienności dotrwał do zamknięcia.

Sytuacja rynkowa Poniedziałkowa sesja przyniosła kontynuację piątkowej zniżki. Indeks WIG odbija w dół od strefy oporu majowej luki cenowej. Uwagę zwracają wyraźnie niższe obroty podkreślające, że za dominację podaży bardziej odpowiada cofnięcie popytu. Zniżce poddają się zarówno duże jak i średnie spółki, niewielką zniżkę odnotował również

Dzisiejsza konferencja Europejskiego Banku Centralnego w portugalskiej Sintrze przyniosła widoczne osłabienie kursu EUR/USD. Co stało za tym ruchem? Największą uwagę inwestorów w trakcie porannego przemówienia prezesa EBC, Mario Draghiego skupiła na sobie informacja o tym, że w przypadku braku poprawy perspektyw gospodarczych krajów wspólnego bloku,

Rocznie z zawodu odchodzi około 25 tys. kierowców. Analizy wskazują na duże braki kierowców na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej części kraju. W 99 proc. firm przewozowych brakuje przynajmniej jednego pracownika z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu. 46,7 proc. badanych jest zdania, że

Prawie 1/5 europejskich przedsiębiorców jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego. Według nowego badania Intrum, w naszym kraju panuje nieco bardziej optymistyczny nastrój – tylko 3 proc. polskich firm uważa, że Polskę już dotknęła recesja, ale jednocześnie 42 proc. rodzimych

Wybory do Parlamentu Europejskiego pod koniec maja dla wyborców brytyjskich stanowiły swego rodzaju „miękkie referendum” w sprawie UE - okazję do wyjścia z domu i oddania głosu na najbardziej probrexitowskie ugrupowanie lub na najbardziej prounijne partie, takie jak Liberalni Demokraci. Jeżeli sondaż może stanowić jakąkolwiek

Sytuacja rynkowa Mimo iż początek czwartkowej sesji zapowiadał się dość neutralnie, we wczesnych godzinach popołudniowych kurs FW20 rozpoczął wzrostowa ofensywę. Patrząc po zmianie LOP popyt zyskał dodatkowe paliwo w postaci większej presji do domykania krótkiej pozycji. Na wykresie dziennym kurs wszedł w strefę oporu majowej, wysokiej