Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Kolejne sesje w bieżącym tygodniu mijają w charakterze przede wszystkim obniżonej zmienności. Dzienny zakres wahań dla FW20 w trakcie ostatnich trzech sesji nie przekracza 20 pkt., również odchylenia od kursu odniesienia są ledwie kilkupunktowe. Na wykresie 60-min można wyodrębnić kanał wzrostowy. Jednakże w ostatnich

Sytuacja rynkowa Po bardzo optymistycznym zakończeniu tygodnia, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznych, oczekiwania względem poniedziałkowej sesji również były pozytywne. Tymczasem inwestorzy przyjęli bardziej ostrożne, defensywne nastawienie, i główne giełdy zagraniczne, jak też rynek krajowy, przeważały w niewielki spadek. Wzrostowe oczekiwania „napompowane” spotkaniem oficjeli chińskich