Spółka prowadząca działalność badawczo–rozwojową, w efekcie tych prac stworzyła wzór przemysłowy. Chcąc skorzystać z pakietu IP Box, wystąpiła do organu interpretacyjnego z zapytaniem o możliwość zastosowania metody weryfikacji cen transferowych na potrzeby ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS zmiany, w zakresie, w jakim w sprawach dotyczących wpisów do rejestrów dłużników niewypłacalnych danych osób, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,

Ministerstwo Finansów 5 grudnia opublikowało nowe, zaktualizowane struktury robocze JPK_VAT z deklaracją. Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K zawierają zaktualizowane elementy TDataCzas oraz zmianę definicji typu P_34, P_49, P_52, P_68, P_69 oraz K_46. Dodano w nich również sekwencję dla P_68 oraz P_69 i zmieniono kolejność występowania annotations