W poniedziałek 12 kwietnia, Komisja Europejska przyjęła pakiet środków ochronnych dla ważnego dla cypryjskiego dziedzictwa kulturowego produktu. Komisja zarejestrowała nazwę Χαλλούμι/Halloumi/Hellim jako chronioną nazwę pochodzenia (ChNP) rodzaju sera, chroniąc tę cenną dla Cypryjczyków „markę” przed imitacją i niewłaściwym wykorzystaniem w całej UE. Jedynie Χαλλούμι/Halloumi/Hellim wyprodukowany

W czwartek 8 kwietnia Prezydent podpisał Ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja modyfikuje reguły naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Wprowadza również nowe regulacje dotyczące

W trakcie panującej pandemii koronawirusa, obywatel uczestniczył w przekraczającym liczbę 5 osób zgromadzeniu. Policjanci zatrzymali go pod zarzutem naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, zakazującego uczestnictwa w zgromadzeniach i nakazującego w miejscach publicznych zakrywanie ust i nosa. Po skierowaniu sprawy do sądu, obywatel został ukarany grzywną