We wtorek 19 lutego 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wśród proponowanych zmian znalazła się m.in. likwidacja obowiązku odczytywania przez sędziów wyroków przy pustej sali, a także wyliczania podczas rozprawy wszystkich dokumentów. Uzasadniona nieobecność oskarżonego, np. poprzez zwolnienie lekarskie, nie będzie

W poniedziałek 18 lutego 2019 r., Minister Infrastruktury zapowiedział powołanie nowych przepisów, regulujących kwestie przewozów osobowych. Zmiany mają stanowić odzew na protesty taksówkarzy w sprawie zasad dopuszczenia do rynku transportu osób firm oferujących te usługi w formie aplikacji mobilnej kojarzącej pasażerów z kierowcami.

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.