Opłacane przez pracodawcę składki z tytułu ubezpieczenia pracowników nie stanowią dla tego pracodawcy kosztów uzyskania przychodów. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Jak potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 2 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej, koszty ubezpieczenia pracownika pracodawca będzie mógł zaliczyć w