Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych. W wydanej 16 kwietnia 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki poniesione w związku z połączeniem spółek stanowią koszty uzyskania przychodu

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym, do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej wskazanych w ustawie o grach hazardowych informacji. W tym roku 21-ego oraz

W pierwszym kwartale br. statystyki sprzedażowe deweloperów notowanych na GPW (rynek podstawowy i Catalyst) uległy kolejnej fazie regresu. Tym samym teoria o wejściu pierwotnego segmentu krajowej mieszkaniówki w fazę cyklicznego spowolnienia koniunktury zyskała kolejny wiarygodny argument. Niestety prawdopodobnie ostatecznie potwierdzający początek dłuższego okresu dekoniunktury.