Polscy wyborcy za granicą skarżą się do Rzecznika Praw Obywatelskich na brak możliwości wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca 2020 r. Przyczyną tego były niedociągnięcia proceduralne związane z głosowaniem korespondencyjnym, utrudniające, bądź wprost uniemożliwiające czynne uczestnictwo w wyborach. Polacy obawiają się,

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu