Po rozpadzie małżeństwa jednemu z małżonków przypadła pełna własność nieruchomości, która wcześniej należała do nich wspólnie. Z tego tytułu był on zobowiązany spłacić połowę wartości domu drugiemu małżonkowi. Nie zrobił tego, więc była żona skierowała do komornika wniosek o oszacowanie wartości i sprzedaż na licytacji