W środę 5 grudnia 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw”. Zmiany mają usprawnić przebieg postępowania karnego i dostosować do postępu technologicznego.