5 października 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Część ujętych w tym wykazie państw i terytoriów nie została jednak zaliczona do kategorii jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W opublikowanym 14 października w Monitorze Polskim obwieszczeniu Ministra

Właścicielka nieruchomości chciała sprzedać ją firmie. Podpisała więc umowę sprzedaży, która zawierała szereg warunków uzależniających sfinalizowanie transakcji. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedając działkę przedsiębiorstwu handlowemu będzie zmuszona do odprowadzenia VAT?

Po czwartkowym (07.10) ustnym przedstawieniu orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała nazajutrz oświadczenie, w którym wyraziła głęboki niepokój, jak i deklarację, że Unia będzie egzekwować realizację zobowiązań traktatowych, w tym między innymi zobowiązanie do respektowania wyższości prawa wspólnotowego nad