Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa W zeszłym tygodniu do Waszyngtonu udał się wicepremier Chin na kolejną rundę negocjacji. Piątkowa sesja okazała się optymistyczna po oświadczeniu prezydenta D. Trumpa o osiągnięciu znacznego porozumienia pomiędzy stronami. Wstępny konsensus dotyczy ochrony własności intelektualnej, usług finansowych i eksportu produktów rolnych. Do pięciu tygodni

Sytuacja rynkowa Zamkniecie tygodnia przyniosło mocną zwyżkę na krajowym rynku replikując istotną poprawę nastrojów na głównych rynkach zachodnich. Powodów globalnego przypływu sentymentu można doszukać się kilku. Pierwszym elementem są oczekiwania względem wyników rozmów przedstawicieli USA i Chin w zakresie umowy handlowej, która ma być zawarta w