Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Sesja po święcie w Stanach zakończyła się zwyżkami. Trwają negocjacje handlowe w Waszyngtonie. Wiadomości z mediów wskazują, że narody są w stanie wypracować kompromis w kwestii nadwyżki w handlu Chin ze Stanami. Jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej czy udzielanie dotacji krajowym przedsiębiorstwom przez

Sytuacja rynkowa Nastroje wtorkowej sesji można określić mianem neutralnych, zamknięcie wypadło na poziomie kursu odniesienia, również w trakcie sesji zmiany notowań były niewielkie. Na wykresie 60-min kurs porusza się blisko poziomy poprzedniego dołka (2318 pkt), który z kolei jest umocniony bliską obecnością wsp. Fibonacciego (ok. 2516