Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa We wtorek krajowy rynek zupełnie nie skorzystał z poprawy globalnego sentymentu, który w szczególności był udziałem parkietów zachodnioeuropejskich, gdzie zwyżki przekraczały 1%. Ogółem słabiej spisał się nie tylko WIG, ale także szereg innych giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którym nie sprzyjało dalsze umocnienie dolara.

Sytuacja rynkowa Wtorkowa sesja przyniosła mocne pogłębienie spadku na krajowym rynku. Po lekko wzrostowym otwarciu i próbie podtrzymania kurs w kolejnych godzinach notowań, popołudnie być może podsycane schłodzeniem kursów na giełdach zagranicznych, przyjęło zdecydowanie spadkową postać. Na wykresie dziennym FW20 kurs wysoką, czarną świecą marobuzu przebija