Sytuacja rynkowa Wtorek przyniósł globalne odbicie indeksów, dobrze spisywały się zarówno parkiety europejskie, jak i amerykański. Największym beneficjentem w kraju był segment największych spółek, najbardziej uzależniony od kapitału zagranicznego. WIG20, wzrostem o ponad 2%, przebił poziom 2200 punktów oraz naruszył linię szyi formacji RGR, jednak jeszcze

Sytuacja rynkowa Poprawa nastrojów na rynkach zachodnioeuropejskich i amerykańskim wpłynęła na przypływ pozytywnego sentymentu na krajowy parkiet. Na wartości zyskiwał głównie segment największych spółek co jednoznacznie pozwoliło na mocną zwyżkę kontraktów terminowych na WIG20. O ile otwarcie i początek sesji nie zdradzały jeszcze potencjału przyszłego ruchu,