Włoska gospodarka zbliża się na skraj przepaści. Populistyczne władze, korzystając z ekstremalnie niskich stóp procentowych, mogłyby teraz przeprowadzać reformy strukturalne i inwestować w poprawę konkurencyjności kraju. Dzieje się zupełnie odwrotnie. Forsując fatalną politykę ekonomiczną, państwo marnuje pieniądze obywateli. Ile? To mogą być dziesiątki miliardów euro. Trwa

Sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to najbardziej palący temat dla całej gospodarki europejskiej. Bez porozumienia i okresu przejściowego, czyli w przypadku tzw. twardego Brexitu, Polska może być krajem, który sporo straci. Jak wyglądają inne scenariusze brexitu? Wszystkie scenariusze brexitu są możliwe Warsztaty Programu Rozwoju Eksportu

Sytuacja rynkowa W czwartek globalne giełdy kontynuowały risk-off, zapoczątkowany środowym tąpniecie na rynku amerykańskim. Gwiazdą dnia było złoto, które wreszcie pokazało symptomy aktywa pełniącego rolę „bezpiecznej przystani”. Kruszcowi pomagało także osłabienie dolara, które wiązać można ze słabszym od oczekiwań odczytem inflacyjnym w Stanach Zjednoczonych za wrzesień

Sytuacja rynkowa Wczorajsza sesja przyniosła pogłębienie spadków na krajowym rynku. Od wczesnych godzin porannych rytm globalnym nastrojom wyznaczała zniżka kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnie oraz silne spadki na giełdach azjatyckich. Dla FW20 dodatkową presję podażową powoduje środowe wybicie z formacji głowy i ramion. Wysokość formacji