W 2017 r. pracownik łódzkiej drukarni odmówił wydrukowania materiałów reklamowych fundacji LGBT, powołując się na swoje przekonania. Został za to uznany za winnego wykroczenia. Prokurator Generalny zaskarżył niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego skazano drukarza. W środę 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację.

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu