W okresie styczeń–lipiec 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 1 612,3 tys. szt. i była wyższa o (+41,5%) w porównaniu do analogicznego okresu

Z odzyskaniem pieniędzy od niesolidnych obywateli problem mają nie tylko banki, ubezpieczyciele czy firmy telekomunikacyjne, ale także instytucje państwowe, jak sądy. Prawie 162 tys.

Osoby w wieku 65 lat i więcej najczęściej wskazywały, że odczuły negatywne skutki Covid-19. Wybuch pandemii nie pozostał też bez wpływu na kondycję budżetów

W maju 2021 r., w porównaniu do maja 2020 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą aż