Zgodnie z raportem KNF, na dzień 31 sierpnia 2019 r., 89,5% sektora bankowego w Polsce należy do banków komercyjnych, 7,2% do banków spółdzielczych, a

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych, na podstawie danych publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sporządza listę upadłości firm oraz upadłości konsumenckiej, a także listę

Wyniki badań Trendy HR 2018 wykazują, że dla pracowników bardzo ważne jest przyjazne miejsce pracy, czyli takie, które cechuje elastyczność oraz idea współpracy pomiędzy

Całkowite przychody ponad 20 grup budowlanych notowanych na GPW w okresie III kw. 2018-II kw. 2019 wzrosły nominalnie o 7,4% i wyniosły blisko 25