Ze starzeniem się społeczeństwa zmagają się niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ten negatywny trend nie pozostanie bez wpływu na przemysł – potwierdzają to dane

Według wstępnych danych GUS, w lutym produkcja przemysłowa była wyższa niż rok wcześniej o 6,9 proc. To wynik wyraźnie lepszy niż oczekiwano, choć nieco

Według danych Eurostatu region stołeczny w Polsce ma najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej Unii. Co ciekawsze, finansowo najbardziej z tego faktu

Na ataki hakerów narażeni są wszyscy, działające globalne korporacje, lokalne przedsiębiorstwa, średnie firmy oraz użytkownicy domowi. Nie ma reguły na to, kto zostanie zaatakowany.