Perturbacje wynikające z pandemii mocno dały się we znaki gospodarce. Na przykre skutki koronakryzysu skarży się 7 na 10 MŚP, bo albo kłopoty ma firma,

Pod koniec zeszłego roku co dziesiąty przedsiębiorca stracił wiarę, że kiedykolwiek uda mu się przywrócić dawną kondycję finansową biznesu, również tylu przyznało, że groziło

W ramach akcji promocyjnej spółka z o.o. zorganizowała konkurs, w którym wydawała uczestnikom nagrody nieprzekraczające kwoty 200 zł. Od blisko 4 lat toczy spór

Utworzona na mocy luksemburskiego prawa spółka SPV, nieposiadająca siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak również niezarejestrowana tu do celów opodatkowania VAT,