Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących.

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2021 wyniósł 21 318 mln

Warszawa – 30 września 2021 – Szybki rozwój e-commerce, z którym mamy do czynienia od początku pandemii, nie omija zakupów spożywczych. Już 13% Polaków

Prawie jedna piąta tureckiego eksportu trafia do krajów Bliskiego Wschodu. Dlatego dobra współpraca z kontrahentami w Turcji to dla polskich firm szansa nie tylko