Oddzielny Obszar Celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (Chińskie Tajpej) przeznacza 144 000 CHF na wsparcie krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC - least-developed countries) w

Cztery przedsiębiorstwa: dwa greckie, jedno fińskie i jedno arabskie, powołują wspólną spółkę joint venture z siedzibą w Grecji, której celem będzie finansowanie, budowa, eksploatacja

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia w komunikacie z 22 lipca, nowa globalna tablica równości rozdzielania szczepionek przeciw COVID-19 (Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity)

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 20 lipca drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat praworządności na swoim terytorium, zawierające komunikat dotyczący sytuacji w UE jako całości