Dostawcy, którzy do 31 grudnia 2020 r. przemieścili towary w procedurze call-off-stock z Polski do Wielkiej Brytanii, nie muszą wykazywać w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły ogólnounijny zestaw narzędzi w zakresie łączności, będący zbiorem najlepszych praktyk, które uważają za najskuteczniejsze przy wprowadzaniu stacjonarnych i mobilnych

W Parlamencie Europejskim toczy się debata plenarna na temat "Rządowych prób uciszenia wolnych mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii". W środę

W poniedziałek 1 marca Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych, podsumowując jej stosowanie od czasu wejścia w życie w lipcu