W poniedziałek 18 października br. chińskie władze przedstawią dane PKB za 3-ci kwartał 2021 roku. To ogłoszenie będzie uważnie obserwowane przez rynki, ponieważ mieszanka

5 października 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Część ujętych w tym wykazie państw i

Na druku sejmowym nr 1657, Prezes Rady Ministrów przedłożył w Sejmie projekt ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Rząd uznał za pilną potrzebę

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza w „Monitorze Polskim” wysokość stawek obowiązujących od dnia