Producentów może czekać najmocniejsze, od wejścia Polski do UE, załamanie eksportu żywności Polska branża spożywcza posiada jednak wiele atutów, które powinny sprzyjać szybkiej odbudowie sprzedaży

EUROSTAT przedstawił raport na temat stanu gospodarki unijnej w I kwartale 2020 r., a więc objętego już wpływem pandemii COVID-19. Wskaźnik Produktu Krajowego Brutto

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dla polskiego handlu zagranicznego za okres styczeń-marzec br., które pokazują, że eksporterzy i importerzy już odczuwają skutki pandemii. Pierwszy

W Allianz i Euler Hermes oceniamy, że w Europie stopy oszczędności gospodarstw domowych mogą wzrosnąć w  drugim kwartale 2020r. nawet o +20 punktów procentowych