W poniedziałek 26 października 2020 r., Światowa Organizacja Handlu (WTO) oficjalnie upoważniła Unię Europejską do podjęcia środków zaradczych skierowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym, jako reakcję

Według przeprowadzonego w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. badaniach Eurobarometru, jako największą bolączkę i zagrożenie, Europejczycy upatrują teraz w niepewnej i pogarszającej się

W czwartek 22 października 2020 r., Komisja Europejska poinformowała, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zainwestują po 42 mln euro (184

W poniedziałek 19 października 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących długoterminowych funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie w sprawie Europejskiego