W środę 20 stycznia 2021 r. Komisja Europejska poinformowała o ukaraniu firmy Valve, właściciela internetowej platformy do gier komputerowych "Steam", oraz pięciu wydawców: Bandai

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę programu operacyjnego dla województwa opolskiego w Polsce, pozwalającą na realokację 45 mln euro na

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie wspólnej kontroli nad nowo utworzoną spółką joint venture przez dwie japońskie firmy Ube Industries Ltd. i Mitsubishi Materials Corporation.

Prawie 48 mld zł nadwyżki wartości eksportu nad importem towarów według ostatnich dostępnych danych w ujęciu dwunastomiesięcznym to rekord, który dowodzi, że polscy przedsiębiorcy