Rada Unii Europejskiej 30 lipca 2020 r. nałożyła pierwsze w swojej historii sankcje dla sprawców cyberataków zagrażających bezpieczeństwu państw, organizacji międzynarodowych, jak i samej

W ubiegłym tygodniu Polski Instytut Ekonomiczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych wśród krajowych przedsiębiorców na temat ich obecnej sytuacji, w jakiej znaleźli się w obliczu

Wzrost PKB, minimalne wyhamowanie wzrostu bezrobocia, niższa inflacja, ale i spadek tempa wzrostu wynagrodzeń – to główne przewidywania rządu odnośnie krajowej gospodarki w nadchodzącym

W środę 15 lipca 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet ochronny systemu finansów publicznych, na mocy którego chce nasilić walkę z nadużyciami podatkowymi,