- Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2021 wyniósł 22 674 mln

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż w kwietniu i jednocześnie

Offshore będzie istotną gałęzią polskiego przemysłu – zapowiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, podczas konferencji Rynek Opinii pt. „Morska energetyka wiatrowa w Polsce”,