Globalne wycofanie paliwa ołowiowego stanowi "kamień milowy dla multilateralizmu", powiedział w 30 sierpnia Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, podsumowując 20-letnią kampanię mającą na celu

- Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2021 wyniósł 22 674 mln

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż w kwietniu i jednocześnie