Pandemia COVID-19 zachwiała całym rynkiem energetycznym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 10 procent, co przyczyniło się do znaczącego kryzysu w branży wydobywczej. Teraz

Według opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku wzrosły na przestrzeni 12 miesięcy o 3,3%.

Warszawa, 10 lipca, 2020 -  Od 2004 r. udział sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) w produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wzrósł ponad dwukrotnie. Tym samym

Główny Urząd Statystyczny, na podstawie opinii przedsiębiorców, przygotował zestawienie prognoz i bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce w czerwcu 2020 r. Poniżej prezentujemy raporty z