Polacy przeznaczają średnio niewiele ponad 2 minuty na zapoznanie się z ogłoszeniem o pracę. Dlatego firmy chcąc przyciągnąć najlepszych pracowników powinny lepiej dobierać zarówno

Chcesz mieć majątek wart więcej niż milion złotych? Nawet nie myśl o etacie. Badanie NBP nie zostawia złudzeń. Majętność gospodarstw domowych, gdzie dominuje praca

Zmiany demograficzne w Europie istotnie wpływają na zatrudnienie. Proces starzenia się społeczeństw oznacza rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje, m.in. w obszarze profesjonalnej opieki nad

Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7%.