Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało w środę 9 czerwca o wpisaniu do wykazu prac rządu projektu ustawy o zawieraniu umów w sposób elektroniczny

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1053,8 tys. osób i była o 24,6

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 123,33 PLN do 5805,72

U naszych zachodnich sąsiadów rozpoczął się wysoki sezon na prace tymczasowe. Sytuacja epidemiologiczna powoduje niedobory kadrowe i zmusza firmy do walki o polskich pracowników.