Płatności za wodę, prąd i czynsz są dla konsumentów priorytetem? Nie dla prawie 390 tys. Polaków, którzy dostawcom mediów domowych są winni blisko 1,4

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego informacji o osiągniętych przez podatnika przychodach z innych źródeł, a także o

W środę 22 stycznia 2020 r., Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę kasacyjną spółki akcyjnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,

W środę 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu postepowania karnego, w zakresie w jakim dopuszczają wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonego,