Po rozpadzie małżeństwa jednemu z małżonków przypadła pełna własność nieruchomości, która wcześniej należała do nich wspólnie. Z tego tytułu był on zobowiązany spłacić połowę

Przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o możliwość opodatkowania się preferencyjną 9-procentową stawką podatku dochodowego osób prawnych. Jakie warunki musiał spełnić, aby fiskus

Dwuosobowa spółka cywilna, prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, wybudowała budynek mieszkalny z funkcją usługowo-handlowo-biurową. Jedno z mieszkań wynajęła spółce z

W środę 6 stycznia 2021 r. Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kolejnej, drugiej szczepionki przeciw koronawirusowi. To szczepionka wyprodukowana przez