Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Sytuacja rynkowa Z początkiem pojawiła się duża dawka optymizmu na globalnych rynkach, więc także akcje spółek notowanych na krajowym parkiecie poddawały się mocnej zwyżce. Dla

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia przyniósł solidne wzrosty na Wall Street, których fundamentem była m.in. nadzieja inwestorów na zawarcie porozumienia w sprawie pakietu pomocowego dla amerykańskiej

Za nami przetasowania na rynku walutowym jakich nie widzieliśmy od dawna. Rosnąca awersja do ryzyka, pikujące indeksy akcji i pogarszające się dane z frontu