Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać wsparcie ze strony funduszu venture capital, w pierwszej kolejności muszą zgłosić swój projekt. W tym celu przesyłają do funduszu teaser

Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty będziemy mieć niższy podatek. Podstawę rozliczenia ulgi stanowią

Rozpoczęcie swojej działalności ogłosił fundusz Market One Capital. Planuje zainwestować około 150 mln zł w startupy technologiczne w Polsce i w innych krajach europejskich

Dom maklerski RDM Wealth Management S.A. uruchomił usługę dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Korzystając z jego pośrednictwa, klienci mają dostęp do ponad 1000 funduszy inwestycyjnych z