Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Sytuacja rynkowa Piątkowa sesja minęła w bardzo neutralnych nastrojach i pod znakiem dawno nieobserwowanej obniżonej zmienności. Począwszy od otwarcia sesji do jej zakończenia kurs FW20

Sytuacja rynkowa Wzrastająca liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem wespół z podanymi przez prezesów Fed z Atlanty i Dallas w wywiadach projekcji dotyczących spadku PKB i

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie