Sytuacja rynkowa Zamknięcie tygodnia przyniosło niewielki spadek na krajowym rynku. O ile początek sesji i pierwsze godziny jej trwania przyniosły wzrost kursu, o tyle w

Sytuacja rynkowa Wtorkowy atak popytu był bardzo imponującym zjawiskiem. Jeszcze z początkiem sesji, również po otwarciu rynku terminowego, nic nie zdradzało tak nagłego przypływu pozytywnego

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie