Sytuacja rynkowa Nowe tweety prezydenta USA potwierdzające uzgodnienie warunków tzw. pierwszej fazy umowy USA z Chinami oddalającej ryzyko wprowadzenia z końcem tygodnia kolejnych barier celnych,

Sytuacja rynkowa Na rynek powrócił optymizm, zgodnie z zapowiedziami chociaż częściowego rozwiązania konfliktu na linii USA-Chiny. Prezydent D. Trump zatwittował, że strony są bardzo blisko

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Sytuacja rynkowa Amerykańskie indeksy zakończyły sesję lekkimi zwyżkami po ogłoszeniu przez Fed decyzji o pozostawieniu stóp procentowych w kraju na niezmienionym poziomie. Do takiej wysokości