Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Sytuacja rynkowa Kolejne sesje w bieżącym tygodniu mijają w charakterze przede wszystkim obniżonej zmienności. Dzienny zakres wahań dla FW20 w trakcie ostatnich trzech sesji nie

Sytuacja rynkowa Napięte nastroje za Oceanem utrzymują się. Wczoraj nie spodobał się inwestorom odczyt sprzedaży detalicznej za wrzesień (-0,3% m/m, podczas gdy oczekiwano 0,3%). Wyniki

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie