Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie

Sytuacja rynkowa Koniec tygodnia przyniósł lekką poprawę nastrojów na krajowym rynku. Najmocniejszy, dodatni wpływ do wzrostu indeksu bazowego miały akcje ALLEGRO oraz ogółem sektor finansowy.

Sytuacja rynkowa Indeksy S&P 500 jak i Nasdaq zakończyły ostatnią sesję tygodnia z niemal 0,4%-owym wzrostem. Ostatnie sesje przebiegają dość spokojnie, biorąc pod uwagę, że

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie