Teoretycznie KNF nie jest instytucją, która może komukolwiek, kto spełnia wymogi formalne, zabronić możliwości przeprowadzania emisji obligacji. W praktyce może jednak ten proces bardzo

Od soboty 1 grudnia 2018 r. rusza sprzedaż pakietu nowej emisji obligacji skarbowych. Obligacje stałoprocentowe, jak i zmiennoprocentowe pakietu będzie można nabywać do 31

Publiczna emisja Kruka zakończyła się pełnym powodzeniem, co może nie jest zaskoczeniem, ale sygnałem dla innych emitentów, że popyt na obligacje korporacyjne wśród inwestorów

Niestety przyjęło się, że poprzedzeniem sezonu świątecznego jest zwykle sezon grypowy. Nauka dowiodła, że grypę powodują wirusy. Włosi mają jednak w pogardzie ten fakt