W ostatnich 12 miesiącach spółki notowane na Catalyst nie spłaciły papierów dłużnych o łącznej wartości 551,8 mln zł, co – bez związku z pandemią

750 mld dolarów, które Fed zamierza przeznaczyć na skup obligacji korporacyjnych do 30 września to kolejny sygnał do inwestorów – ryzyko braku płynności nie

Po raz pierwszy od dwóch i pół roku inwestorzy indywidualni mogą wybierać między czterema publicznymi emisjami obligacji przeprowadzanymi w tym samym czasie, a piątą