Ostatnich 12 miesięcy było wyjątkowo udanych dla inwestujących w korporacyjny dług o śmieciowym ratingu w USA. Według danych ICE Data Services obligacje tego typu

Wartość niespłaconych obligacji korporacyjnych z rynku Catalyst sięgnęła rekordowych 659,4 mln zł w ostatnich 12 miesiącach. Do inwestorów nie wrócił przeszło co dziesiąty złoty. Warszawski

Korekta rentowności na rynkach bazowych i ich jednoczesny wzrost w Polsce, to zła wiadomość dla rodzimego rynku. Z papierów pożądanych w czasie niepewności możemy

W sytuacji, kiedy rynek kontrolowany jest przez nadmiernie akomodacyjną politykę pieniężną banków centralnych, dynamiczny wzrost rentowności obligacji skarbowych stanowi pozytywną odmianę. Przewidywane presje inflacyjne,