Osobom, które przed 1981 r. dokonały przedpłat na zakup Fiata 126p i Fiata 125p i dotąd go nie odebrały, przysługuje prawo do zwrotu wniesionych

W środę 19 czerwca 2019 r., w Dzienniku Ustaw obwieszczono rozporządzenie, mocą którego rząd wprowadził zmiany dotyczące ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na drogach.

Kiedy już mogło się wydawać, że prawdopodobieństwo zastąpienia w Polsce podatku od nieruchomości, wraz z podatkiem rolnym i leśnym podatkiem katastralnym z wolna się

We wtorek 18 czerwca 2019 r., rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, której celem jest zaostrzenie regulacji dotyczących lichwy.