Spadkobierca nabył spadek, w którego skład wchodziła wierzytelność, i z tego tytułu uregulował należny podatek. Gdy po 8 latach z wierzytelności tej uzyskał wreszcie

W środę 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, powołująca specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Wyodrębnione przy pięciu

Skoro przepisy stanowią, że ulgę termomodernizacyjną można stosować do przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r., to czy objąć nią można wydatki poniesione przed

W ostatnim tygodniu czerwca Sąd Najwyższy rozpoznał zagadnienie prawne kwestii: czy w sprawach o przestępstwo niealimentacji (art. 209 Kodeksu karnego), pokrzywdzonego małoletniego może reprezentować