W czwartek 17 czerwca, Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały nową wersję protokołu dotyczącego

Już tylko niespełna dwa tygodnie pozostały by zgłosić się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Kto nie dopełni tego obowiązku do 30 czerwca 2021 r.,

Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub aport, np. w postaci

Od 1 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów modyfikuje zakres i sposób realizacji obowiązku składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w zakresie podatku akcyzowego.