Dostawa lokali mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym obarczona jest niższą, 8% stawką VAT. Ich powierzchnia użytkowa nie może jednak przekraczać 150 m2. Jedna ze

Osobom pracującym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, przysługują zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Rozporządzenie spadkiem przez spadkobiercę, dokonane na rzecz nawet osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych jest nieważne, jeśli poczęte w chwili otwarcia spadku dziecko spadkodawcy

Składanie deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, który będzie przesyłany w formie elektronicznej, przewiduje uchwalona przez parlament rządowa nowelizacja ustawy o podatku od