W środę 12 grudnia 2018 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń

Dziś, w środę 12 grudnia 2018 r., rozpoczęły się obrady 74. posiedzenia Sejmu RP. Najważniejszym ich punktem jest debata nad uchwaleniem ustawy budżetowej na

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie kształtu ustawy o cyberbezpieczeństwie, wzmacniającej uprawnienia unijnej agencji

W razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Decyzję ustalającą wymiar tego odszkodowania wydaje ZUS,