Dziś (22.12.) Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu wobec Polski postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na poważne zastrzeżenia dotyczące polskiego Trybunału

25 listopada 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że przepisy wprowadzające obowiązek ujawniania informacji dotyczących sytuacji majątkowej dzieci własnych, przysposobionych i

W poniedziałek 20 grudnia 2021 r. Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub

Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. rozszerza obowiązek złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku