Przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie od 2% PCC dla sprzedaży gruntów stanowiących gospodarstwo rolne. W wydanej

W środę 17 kwietnia 2019 r., ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Ruszyła Platforma Elektronicznego Fakturowania. Od północy administracja publiczna ma obowiązek przyjmowania od dostawców usług i wykonawców zamówień publicznych, automatycznych e-faktur. Tym samym Polska staje

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi kwestia wprowadzenia nowych opłat sądowych, zmiana dotycząca doręczeń i projekt antylichwiarski, to jedne z najważniejszych planowanych