W czwartek 5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy wydał komunikat w odniesieniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r., kiedy to

Na czwartek 12 grudnia 2019 r. zaplanowano początek obrad 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W porządku obrad znalazły się pierwsze czytania nowelizacji

Wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS zmiany, w zakresie, w jakim w sprawach dotyczących wpisów do rejestrów dłużników niewypłacalnych danych osób, które przez sąd upadłościowy

Ministerstwo Finansów 5 grudnia opublikowało nowe, zaktualizowane struktury robocze JPK_VAT z deklaracją. Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K zawierają zaktualizowane elementy TDataCzas oraz zmianę definicji typu