Nowa ustawa o SN wprowadziła możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej od wyroku sądu powszechnego lub wojskowego, które kończy postępowanie w sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Konstytucja dla biznesu nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców.

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim jego skutki podatkowe.

24 lipca 2018 r. rozpoczęła prace sejmowa komisja ds. wyłudzeń VAT. Celem specjalnego zespołu parlamentarnego jest odkrycie mechanizmów tego procederu, który na szeroką skalę