Popularność zyskują chatboty, które stają się głównym kanałem komunikacji marki z konsumentem. Dlaczego zaczynają wypierać aplikacje mobilne?

Telemedycyna jest w Polsce słabo rozwinięta – tak twierdzi 80 % lekarzy oraz 65 % pacjentów. Co ciekawe, część respondentów nie potrafi zdefiniować tego

Rosnące znaczenie internetu i urządzeń mobilnych w każdej sferze życia sprawia, że systematycznym zmianom ulega również model prowadzenia biznesu. Jak zauważają eksperci z firmy

Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele e-commerce jest dla wielu przedsiębiorstw, głównie z branży retail, sposobem na zmniejszenie strat. Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej