W świetle ostatnich przypadków śmierci Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia, swoje oświadczenie w tej sprawie postanowiło wydać Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawnicy warszawskiego biura Greenberg Traurig doradzali Golub GetHouse, wynajmującemu, przy podpisaniu umowy z mBankiem na najem powierzchni w warszawskim kompleksie Mennica Legacy Tower. Bank

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r., Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (nr z wykazu 990). Sprzedawcy mogą

Na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, ze zm.), Komisja