Wstępne sondaże pokazały, że wybory parlamentarne w Niemczech wygrała SPD. Pierwszy raz od 19 lat zwycięstwo przypadło socjaldemokratycznej partii. Wynik na poziomie 26 proc.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 r. zdecydował o wysłaniu polskich żołnierzy do Afganistanu.

Wczorajsze wydarzenia w Sejmie i burzliwe, w sposób kontrowersyjny przeprowadzone głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą reguły przyznawania koncesji do nadawania

W czwartek 15 lipca Kancelaria Premiera poinformowała o planach Rady Ministrów zaostrzenia kar za niestosowanie się do przepisów Kodeksu ruchu drogowego. Premier chce przede