W środę 4 września 2019 r. Komisja Europejska opublikowała kolejny komunikat, mający na celu przygotowanie obywateli, ale przede wszystkim europejskich przedsiębiorców z terytorium UE,

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, 27 sierpnia 2019 r. wystosowała apel do Członków Krajowej Rady Sądownictwa o wstrzymanie postępowań w przedmiocie przedstawienia wniosku

W czwartek 25 lipca 2019 r., KE skierowała przeciwko Belgii sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących obliczania dochodu z

4 czerwca 2019 r., szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś został nowym Ministrem Finansów. Zastąpił na tym stanowisku Teresę Czerwińską, która znalazła się w