Komisja Europejska podjęła 31 marca decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z polską nowelizacją ustawy o sądownictwie

Podczas konferencji prasowej 18 marca 2021 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił pomysł powołania instytucji sędziów pokoju, którymi będą niezawodowi sędziowie, a których zadaniem będzie odciążenie

Prezes stowarzyszenia wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia w trakcie panującej pandemii COVID-19.

Wielka Brytania uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom, nałożonym unijną dyrektywą w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – orzekł 4 marca Trybunał