W komunikacie z 3 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy poinformował, że pozostawił bez rozpoznania wniosek jednego z adwokatów o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem

Co roku już w kwietniu widać było delikatny spadek bezrobocia związany z pojawianiem się prac sezonowych. W tym roku jednak, jak wynika z danych GUS,

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport pt. „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014–2018”, obrazujący proces powstawania, rozwoju i likwidacji przedsiębiorstw, a także będący źródłem informacji

W małych i średnich firmach czuć powiew optymizmu. Obecnie znacznie mniej  przedsiębiorstw niż pod koniec kwietnia planuje redukcję zatrudnienia. Zamierza to zrobić tylko 8,7