„Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego” (III UZP 2/19).

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego, określających tryb tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania oraz zasad przedłużenia, złożył

Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe. W pierwszej fali program wprowadzony zostanie do ponad czterech tysięcy największych firm w Polsce. Teraz wyzwaniem jest przekonanie milionów pracowników

Wydatki poniesione przez doradcę podatkowego na spotkania integracyjne z innymi doradcami podatkowymi i prawnikami połączone ze zwiedzaniem nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania