Finansowanie

Majowy popyt na kredyty mieszkaniowe osiągnął kolejny historyczny rekord – sugerują dane BIK. Każdego dnia roboczego składaliśmy średnio ponad 2,5

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym

Więcej artykułów

Opóźnione płatności, które przyczyniają się do powstania zatorów płatniczych, są poważnym problemem polskich przedsiębiorstw. Tymczasem pandemia spowodowała wzrost zainteresowania windykacją

Majowy popyt na kredyty mieszkaniowe osiągnął kolejny historyczny rekord – sugerują dane BIK. Każdego dnia roboczego składaliśmy średnio ponad 2,5

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że co prawda w 2020 r. suma nieuregulowanych zaległości czynszowych wzrosła o blisko 10

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu kwietnia. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie

Ma około 24,7 tys. zł niespłaconych zobowiązań, mieszka w mieście i jest mężczyzną – taki obraz dłużnika w średnim wieku

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów