Finansowanie

Maleje liczba pozostających w spłacie kredytów mieszkaniowych w walucie szwajcarskiej. W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r.

Dane na temat spłacalności kredytów mieszkaniowych najczęściej dotyczą całego kraju. Warto zatem sprawdzić, jak taka spłacalność wygląda na terenie największych

W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą

Więcej artykułów

12 sierpnia br. do Krajowego Rejestru Sadowego sąd wpisał zmiany w statucie Santander Bank Polska, które, zgodnie z zapisami Dyrektywy

Jak pokazują najnowsze dane KRD i BIG, jedną z głównych bolączek firm działających na rynku ubezpieczeń, są klienci, którzy nie

Najnowszy lipcowy odczyt wyniósł (+19,9%), co oznacza, że w lipcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i

Producenci maszyn i urządzeń oczekują, że dzięki wprowadzeniu zintegrowanej oferty finansowej sprzedaż ich produktów zwiększy się o 25-35 proc. w

Średnia siła nabywcza w Polsce w 2018 r. wyniosła 7228 euro na mieszkańca, czyli mniej więcej połowę średniej europejskiej. Wskaźnik

Maleje liczba pozostających w spłacie kredytów mieszkaniowych w walucie szwajcarskiej. W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r.

Dane na temat spłacalności kredytów mieszkaniowych najczęściej dotyczą całego kraju. Warto zatem sprawdzić, jak taka spłacalność wygląda na terenie największych

Pracownicze Plany Kapitałowe przewidują możliwość sfinansowania kredytowego wkładu przy pomocy zgromadzonych środków. Eksperci dokładnie przeanalizowali tę opcję.

W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą