29,6 mld zł trafiło do poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

odszkodowania i świadczenia

Po III kwartałach 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po III kw. 2017 r.

 • 67 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 17,1 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 876 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa
 • 46 mld zł zebranych składek, o 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Więcej wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego: 6,3 mld zł – o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Więcej wypłaconych odszkodowań z autocasco: 3,3 mld zł – o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Połowa zakładów ubezpieczeń nadal ma ujemny wynik na OC ppm. Sumarycznie rynek jest rentowny, co jest efektem zeszłorocznych podwyżek cen. To, jak wyglądać będzie dalsza polityka zakładów w kwestii OC, zależy od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości i wartości rezerw finansowych, koniecznych do zawiązania na ten cel – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wzrost odszkodowań za skutki żywiołów aż o 24,4 proc., do 1,2 mld zł. To efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z pierwszej połowy tego roku

Skutki tegorocznych nawałnic przynajmniej częściowo mogą być niwelowane dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez ubezpieczycieli. Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15 mld zł (wzrost o 11,7 proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł (wzrost o 2,7 proc.)

Wzrost składki w ubezpieczeniach na życie to efekt przede wszystkim sprzedaży polis o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2017 r. wyniósł 1,8 mld zł
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2017 r. z zyskiem netto prawie 3 mld zł (z czego
  blisko połowa stanowi dywidendę z PZU Życie SA do PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniósł 876 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 450 mln zł.

Źródło: J. Grzegorz Prądzyński, Andrzej Maciążek, PIU

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: