Nowe stawki dodatku energetycznego od 1 maja 2022 r.

Nowe stawki dodatku energetycznego od 1 maja 2022 r

Nowe stawki dodatku energetycznego od 1 maja 2022 r

Minister Klimatu i Środowiska obwieścił nowe stawki dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M.P. poza. 419).

Na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który może wynieść rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz jej średniej ceny dla odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej. Dodatek wypłacany jest do 10-ego każdego miesiąca z góry (oprócz stycznia – wówczas do 30 stycznia) i wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw energii.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim 20 kwietnia obwieszczeniem Minister Klimatu i Środowiska od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:
1) 13,38 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 18,58 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 22,30 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: