Sejm uchwalił wypłatę jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów

Sejm uchwalił wypłatę jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów

W czwartek 4 kwietnia 2019 r., Sejm przyjął ustawę, mocą której państwo wypłaci w maju emerytom i rencistom jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto. Wypłata „trzynastej” emerytury kosztować będzie budżet 10,8 mld zł.

Podczas 79. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posłowie uchwalili rządowy projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Ok. 888 zł na rękę otrzymają w maju osoby, które w dniu 30 kwietnia posiadać będą prawo do:

– emerytur i rent w systemie powszechnym,

– do emerytur i rent rolników, służb mundurowych,

– emerytur pomostowych,

– świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

– rent socjalnych,

– nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

– rodzicielskich świadczeń uzupełniających,

– rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Emerytalno-rentową „trzynastkę” otrzyma ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Wypłata jednorazowych świadczeń kosztować będzie budżet państwa 10,8 mld zł. „Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r.” (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. – druk 3311).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: