Europa Zachodnia: prymus w ułatwianiu odzyskiwania należności

Europa Zachodnia: prymus w ułatwianiu odzyskiwania należności
  • Euler Hermes przygotował analizę „Zestawienie procedur windykacyjnych i porównanie ich skuteczności na poszczególnych rynkach w 2018r.”. Może być ona wsparciem przy podejmowaniu decyzji o kierunkach ekspansji handlowej za granicą.
  • Europa Zachodnia stanowi przykład dla reszty świata jak skutecznie uregulować odzyskiwanie należności. Szwecja, Niemcy i Irlandia zaliczają się do najmniej skomplikowanych krajów pod względem windykacji długów.
  • Na przeciwległym krańcu skali znajdują się: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Malezja. Są to trzy najbardziej skomplikowane pod względem windykacji należności rynki.

Analiza „Zestawienie procedur windykacyjnych i porównanie ich skuteczności na poszczególnych rynkach w 2018r.” ma na celu zmierzenie stopnia złożoności procedur windykacji należności z zagranicy w każdym z 50 uwzględnionych krajów. Analizie poddano trzy główne czynniki: lokalne praktyki płatnicze, lokalne postępowania sądowe i lokalne postępowania upadłościowe. W związku z tym wspomniana analiza dostarcza prostej i porównywalnej oceny postępowań windykacyjnych w każdym kraju. Pomaga tym samym w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu prowadzonymi działaniami przez prowadzących handel poza granicami swojego kraju.

Kraje Europy Zachodniej na czele stawki

Podczas, gdy globalna średnia wynosi 51 w skali 0-100, co świadczy o wysokim poziomie złożoności kolekcji na całym świecie, bardzo wysoki poziom złożoności procedur windykacyjnych na całym świecie, Europa Zachodnia wyróżnia się pod względem ułatwiania życia firm próbujących odzyskać należności.

Wiodącą pozycję zajmują Szwecja, Niemcy i Irlandia, zaliczając się do najmniej złożonych krajów z odpowiednimi ocenami 30, 30 i 31. Szwecja i Niemcy naprawdę mogą służyć za wzór. Są krajami o najniższym stopniu złożoności lokalnych praktyk płatniczych, lokalnych postępowań sądowych i lokalnych postępowań upadłościowych.

Europa Zachodnia to region charakteryzujący się również największą liczbą i udziałem krajów o jedynie „zauważalnej” (najniższy stopień w skali) złożoności procedur windykacyjnych (uszeregowano je wg rosnącej kolejności skomplikowania: zauważalne, wysokie, bardzo wysokie, dotkliwe). W 14 na 16 krajów regionu poziom skomplikowania procedur windykacyjnych jest najmniejszy. Wyjątkiem są Grecja i Włochy (w obydwu poziom złożoności działań windykacyjnych oceniany jest jako bardzo wysoki).

Bliski Wschód w ogonie

Bliski Wschód znajduje się na przeciwległym krańcu skali, przy czym pozycję najbardziej skomplikowanych krajów pod względem windykacji długów zajmują Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Złożoność procedur windykacji długów z zagranicy w Arabii Saudyjskiej składa się na wynik aż 94 punktów (na 100 możliwych), będąc tym samym trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji.

Region Azji i Pacyfiku nie jest daleko z przodu. To tam mamy do czynienia z największą liczbą krajów o wysokim stopniu złożoności działań windykacji zagranicznej, wspominając tylko Malezję (tuż za wspomnianymi Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi), Chiny i Indonezję.

Zawiłości i pułapki procedur windykacyjnych wszędzie mają miejsce

Raport pokazuje również, że największe gospodarki, najbardziej dynamiczne rynki i mniej podatne na zagrożenia kraje niekoniecznie automatycznie charakteryzować się muszą bardziej sprzyjającym otoczeniem biznesowym. Zawiłości i pułapki procedur windykacyjnych istnieją we wszystkich krajach, nawet w Szwecji. Złożoność procedur międzynarodowej windykacji należności handlowych zależy od wielu różnych zmiennych. Na poziomie globalnym wydaje się, że kluczowym czynnikiem warunkującym złożoność postepowań windykacyjnych są lokalne postępowania upadłościowe. Nie zawsze są one skuteczne, m.in. z powodu uwzględniania (lub nie) zasady pierwszeństwa i możliwość anulowania wcześniejszych transakcji.

Kluczowa zasada mająca zastosowanie przy windykacji długów jest następująca: im dłuższy okres oczekiwania (z jej rozpoczęciem), tym większa złożoność i większe ryzyko niepowodzenia prowadzonych działań. Dlatego eksperci chcą pomagać swoim klientom w podejmowaniu właściwych decyzji we właściwym czasie. Rating procedur windykacyjnych i porównanie ich skuteczności na poszczególnych rynkach w 2018r. zapewniają przedsiębiorcom prostą ocenę procedur windykacyjnych w każdym kraju, wspierając klientów w dostarczaniu kluczowych informacji tam, gdzie i kiedy tego chcą.

Polscy eksporterzy mogą skorzystać na relatywnym nieskomplikowaniu i skuteczności windykacji w Europie Zachodniej

Ekspert ocenia, że polscy przedsiębiorcy – tak jak i cała gospodarka, korzystają na silnych więziach gospodarczych z Europą Zachodnią. Wzrostowi gospodarczemu i popytowi stamtąd na polskie produkty towarzyszy jedna z najlepszych na tle ogólnoświatowym dyscyplina płatnicza i skuteczność w odzyskiwaniu należności. Warto pamiętać, że pomimo jednego obszaru gospodarczego, w UE na każdym rynku występują lokalne różnice w kwestiach zarówno prawnych, jak i praktyki biznesowej. Warto je znać lub polegać na specjalistach w tym zakresie, aby mieć największą szansę na skuteczne odzyskanie należności. Nic nie dzieje się w tym względzie „z urzędu”. Nieświadomy tego eksporter może znaleźć się na końcu kolejki oczekujących na swoje pieniądze nawet na najbezpieczniejszym z pozoru rynku…

Źródło: Euler Hermes

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: