Kolejny kwartał, kolejny rekord w sprzedaży hipotek przez pośredników ZFPF. Branża pośrednictwa finansowego w III kw. 2019 r.

kredyty

8,35 mld zł – to łączna wartość kredytów hipotecznych udzielonych w III kwartale 2019 r. z udziałem pośredników finansowych. Taki wynik oznacza, że aż 58 proc. (wartościowo) kredytów mieszkaniowych w naszym kraju zostało udzielonych z pomocą ekspertów finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wspomniany wolumen wzrósł aż o 30 proc. Na taki wynik wpłynęły m.in. rosnące wynagrodzenia Polaków i niskie stopy procentowe. Jeżeli chodzi o inne produkty finansowe, ostatni kwartał także był udany dla pośredników. Eksperci ZFPF pomogli w udzieleniu kredytów gotówkowych za blisko 803 mln zł. oraz kredytów firmowych o wartości 552 mln zł.

Kredyty hipoteczne wciąż na fali

W III kwartale 2019 r. po raz kolejny można było zauważyć bardzo duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Mimo rosnących cen nieruchomości i zaostrzenia przez banki kryteriów udzielania kredytów, zainteresowanie tym sposobem sfinansowania zakupu mieszkania wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Z danych NBP wynika, że w III kw. łączna wartość udzielonych hipotek wyniosła 14,4 mld zł. Przyczyniły się do tego głównie poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i bardzo niskie stopy procentowe.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Trzeci kwartał przyniósł kolejny wzrost wartości kredytów hipotecznych udzielonych z pomocą pośredników finansowych. Kwota 8,35 mld zł jest najwyższa w historii ZFPF. Oznacza również rekordowy udział w rynku. Aż 58 proc. (wartościowo) kredytów hipotecznych zostało udzielonych przy wsparciu ekspertów finansowych należących do ZFPF. Korzystanie z pomocy pośredników wynika w dużej mierze z zaostrzenia przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych. Szczególnie było to widoczne w przypadku wnioskodawców posiadających niski wkład własny (poniżej 20 proc. wartości nieruchomości). W tym segmencie banki wprowadziły podwyżki marż, a to z kolei przełożyło się na wzrost rat nowo udzielanych kredytów i spadek dostępnej kwoty. W kwartalnej ankiecie NBP banki zapowiadają kolejne tego typu działania, więc należy się spodziewać, że o kredyt hipoteczny w przyszłości będzie jeszcze trudniej. Tym samym można przypuszczać, że zainteresowanie usługami ekspertów finansowych będzie dalej rosnąć. Ci bowiem, zapoznając się z sytuacją finansową potencjalnego kredytobiorcy, są w stanie w krótkim czasie wstępnie określić, w którym banku Klient ma szansę na otrzymanie kredytu, w oczekiwanej przez niego wysokości oraz, gdzie znajdzie najbardziej korzystną ofertę.

kredyty

Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance: – Obecnie obserwujemy sytuację, w której Polacy śpieszą się z nabyciem nieruchomości jeszcze przed końcem roku. Zauważalne w III kwartale zaostrzenie warunków udzielania kredytów hipotecznych, w ostatnim okresie jeszcze nie miało wpływu na dynamikę sprzedaży, która wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Przewidujemy
2-3 proc. wzrost wartości udzielanych kredytów, w związku z rosnącymi cenami na rynku nieruchomości.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Członek Zarządu mFinanse: – III kwartał 2019 r. pokazuje dalszy, nieprzerwany praktycznie od początku 2018 r. wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, wynikający z sytuacji na rynku mieszkaniowym, ale również z poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. 3,85 proc. wzrost finansowania za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFPF w stosunku do poprzedniego kwartału – a więc już nie tak spektakularny jak kwartał wcześniej – może świadczyć o początku stabilizowania się popytu na rynku, na takie finansowanie. Dzieje się to przy rosnących cenach mieszkań przy jednoczesnym zaostrzaniu kryteriów przyznawania kredytów przez Banki. Utrzymujący się, duży udział pośredników w sprzedaży kredytów hipotecznych pokazuje, jakim zaufaniem Klienci obdarzają pośredników kredytowych i jak trudno samodzielnie wybrać najbardziej optymalną ofertę finansowania.

Niełatwo o kredyt firmowy

Łączna wartość kredytów firmowych udzielonych w III kwartale 2019 r. przez ekspertów ZFPF wyniosła ponad 552 mln zł. Czas od lipca do września były kolejnym okresem od końca 2017 r., w którym część banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów krótkoterminowych. Pomimo tego, przedsiębiorcy wciąż dość chętnie decydują się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania. Potrzebują jednak wsparcia w zakresie porównania dostępnych ofert i znalezienia banków, w których mają największą szansę na pozytywną decyzję kredytową. Po taką wiedzę i wsparcie przychodzą właśnie do pośredników finansowych.

Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance: – Trzeba przyznać, że III kwartał tego roku nie był łatwy dla klientów chcących skorzystać z kredytów firmowych. Było to związane ze spadkiem dostępności produktów tego rodzaju, który dotyczył zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Przełożyło się to na niższą sprzedaż tych produktów przez pośredników. Niemniej przewidujemy, że sektor MŚP nadal będzie poszukiwał finansowania. W tej sytuacji duże znaczenie ma fakt, że doświadczeni eksperci finansowi często wiedzą, gdzie w danym momencie jest możliwe uruchomienie kredytu dla przedsiębiorcy.

kredyty

Konsumenci wciąż chętnie sięgają po kredyty gotówkowe

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF od lipca do września 2019 r. wyniosła prawie 803 mln zł. W III kwartale 2019 r. zaostrzone zostały także kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, a pojedyncze banki pogorszyły też parametry oferowanych kredytów np. skrócony został okres kredytowania oraz obniżono maksymalną kwotę kredytu.

Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance: – Popyt na kredyty gotówkowe utrzymuje się na stałym poziomie, choć ich dostępność nieznacznie zmniejszyła się w III kwartale. Spodziewamy się, że w dwóch ostatnich miesiącach roku sprzedaż tych produktów będzie rosła napędzana potrzebą sfinansowania wydatków związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Takie zachowanie konsumentów to już „tradycja”.

kredyty

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Członek Zarządu mFinanse: – W III kwartale 2019 r. obserwowaliśmy niesłabnący popyt klientów na kredyty konsumpcyjne, co pokazuje osiągnięty wynik sprzedaży. Firmy zrzeszone w ZFPF pośredniczyły w udzieleniu 802,98 mln zł. kredytów gotówkowych, co daje w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego wzrost o 6,22 proc. Niemniej jednak, po raz pierwszy od dłuższego czasu kwartał ten przyniósł spadek wartości sprzedaży z uwagi na zaostrzenie polityki kredytowej przez Banki spowodowane w głównej mierze wzrostem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych i zwiększonym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą.

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: