Karta kredytowa dla mikrofirmy

Karta kredytowa dla mikrofirmy

Na bezpłatną spłatę karty kredytowej mikroprzedsiębiorca ma pełne dwa miesiące – w Idea Banku i Banku BGŻ BNP Paribas. Z kolei najniższe oprocentowanie oferuje mu Getin Noble Bank, podczas gdy Alior Bank i Raiffeisen Bank za zakupy na kredyt zwrócą część pieniędzy. Zestawienie Tax Care wyróżniło kilku liderów firmowej karty kredytowej.

Karta kredytowa jest wygodnym narzędziem zapłaty za zakupy firmowe – to środki, z których można korzystać za darmo nawet przez dwa miesiące. Co więcej, limit kredytowy może być przyznany online, jego wartość może sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych, a o zbliżającym się terminie spłaty przypomina sam bank, wysyłając wyciąg, smsa lub maila. To właśnie firmowa karta kredytowa, jaką oferują dziś banki najmniejszym firmom, jest bohaterką kolejnego rankingu Tax Care.

Zapytaliśmy 18 banków o karty kredytowe dostępne dla właściciela firmy z segmentu mikro, który prowadzi działalność od co najmniej 6 miesięcy. Do założeń przyjęliśmy, że nasz przedsiębiorca nie posiada zaległości w spłatach innych kredytów i nie zalega wobec urzędu skarbowego czy ZUS-u. Otrzymaliśmy 10 wypełnionych ankiet i 4 odpowiedzi o braku oferty dla naszego przedsiębiorcy. Na ich podstawie powstało zestawienie wyróżniające 4 banki w oparciu o 3 różne kryteria: praktyczności, najniższych opłat i największych dodatkowych korzyści.

2 miesiące darmowego kredytu w Idea Banku bez konta

Każda transakcja bezgotówkowa zrealizowana za pomocą karty kredytowej oznacza skorzystanie z kredytu przyznanego do tej karty. Przedsiębiorca zaczyna używać karty i zwykle po 30 dniach otrzymuje zestawienie wszystkich dokonanych w tym czasie zakupów. Od tego momentu ma jeszcze kolejne kilkadziesiąt dni na spłatę zadłużenia z poprzednich 30 dni. Spłata w tym okresie jest wolna od odsetek. Jak wynika z zestawienia Tax Care, tylko w Banku BGŻ BNP Paribas oraz w Idea Banku długość okresu bez odsetkowego wynosi odpowiednio aż 61 i 60 dni. W praktyce więc użytkownik ich kart kredytowych może korzystać nawet przez dwa miesiące z darmowej pożyczki. U pozostałych uczestników ankiety okres rozliczeniowy wynosi średnio 55 dni.

Nasze zestawienie pokazało także, że tylko w 4 z 10 bankach przedsiębiorca ma możliwość uruchomienia linii kredytowej online. Są to Idea Bank, Alior Bank, Bank PKO BP i ING Bank Śląski. Co więcej, co drugi bank nie będzie nawet wymagał, aby posiadacz karty otworzył dodatkowo rachunek firmowy. Tak jest w Idea Banku, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, BOŚ Banku i ING Banku Śląskim.

Gdy nadchodzi termin płatności zadłużenia wygenerowanego na karcie, można spłacić całą kwotę zadłużenia lub tylko minimalną wymaganą przez bank część, tzw. spłatę minimalną. Jest to zwykle dziesiętna zadłużenia. Najmniejszą, bo 3-proc. spłatę minimalną ma Idea Bank, BOŚ Bank oraz Bank BGŻ BNP Paribas.

Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, najbardziej praktyczną kartę kredytową oferuje firmom Idea Bank.

Najbardziej praktyczna firmowa karta kredytowa

Uruchomienie limitu kredytowego przez internet

Idea Bank, Alior Bank, Bank PKO BP i ING Bank Śląski

Brak wymogu otwarcia firmowego rachunku bankowego

Idea Bank, Bank BPS, Bank BGŻ BNP Paribas, BOŚ Bank i ING Bank Śląski

Najdłuższy okres bez odsetkowy

BGŻ BNP Paribas – 61 dni, Idea Bank – 60 dni

Najniższa wartość spłaty minimalnej

Idea Bank – 3% min. 15 zł

Źródło: Tax Care, na podstawie ankiet odesłanych od Alior Banku, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Millennium, BOŚ Banku, Getin Noble Banku, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku PKO BP, Banku Raiffeisen Polbank; stan na 18.12.2017

Najniższe oprocentowanie kredytu w Getin Noble Bank

Jeśli przedsiębiorca nie spłaca całej kwoty zadłużenia, bank zaczyna naliczać odsetki. Ważne zatem jest, jak oprocentowany jest limit przyznany w ramach karty kredytowej.

Bankiem wyróżniającym się pośród najtańszych firmowych kart kredytowych jest Getin Noble Bank. Jeśli po zakończonym okresie rozliczeniowym właściciel firmy spłaci tylko część zadłużenia, w Getin Noble Banku naliczą mu się odsetki w wysokości 4,99 %, podczas gdy u pozostałych uczestników zestawienia oprocentowanie limitu kredytowego wynosi 10 %. Przewaga Getin Noble Banku rośnie tym bardziej, że Getin Noble Bank może pożyczyć przedsiębiorcy z naszego przykładu do 200 tys. zł. Więcej, tj. pół miliona zł, oferuje tylko Alior Bank, a reszta banków, które odpowiedziały na ankietę Tax Care, wydadzą mu kartę z limitem kredytowym w wysokości od 50 tys. zł do 150 tys. zł.

Dostawca najtańszej firmowej karty kredytowej co prawda wymaga otwarcia firmowego rachunku bankowego, ale miesięczny koszt jego utrzymania przy braku korzystania z niego to 0 zł. Pozostałe banki, które wymagają otwarcia konta, za utrzymanie martwego rachunku policzą minimalnie od 2,5 zł (Raiffaisen Bank) do maksymalnie 25 zł (Alior Bank, Bank Millennium, Bank PKO BP).

W zdecydowanej większości banków, które znalazły się w zestawieniu, w tym w Getin Noble Banku, wydanie karty kredytowej jest bezpłatne. Wyjątek stanowią BOŚ Bank oraz Bank BGŻ BNP Paribas. Ten pierwszy za wydanie policzy 20 zł, drugi między 100 a 150 zł, jeśli przedsiębiorca nie będzie od razu korzystał z karty. Z dodatkowym początkowym kosztem, a dokładnie z prowizją za uruchomienie limitu kredytowego, należy się też liczyć w Idea Banku.

Opłaty za transakcje gotówkowe ma 80% banków

Tax Care przyjrzał się także, ile kosztują transakcje gotówkowe dokonywane firmowymi kartami kredytowymi. We wszystkich bankach przedsiębiorca zapłaci za podjęcie gotówki z bankomatu – niezależnie od tego, czy przedsiębiorą korzysta z bankomatów w kraju czy za granicą. Tylko dwa banki, tj. Getin Noble Bank i Bank PKO BP nie pobiorą opłaty za podjęcie gotówki ze swoich bankomatów.

Getin Noble Bank pobierze też najniższą opłatę za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej, dokładnie 2,5 % wartości przelewu. Inne banki z zestawienia pobierają za przelew kartą kredytową od 3 % do 6 % kwoty przelewu. Przy czym Raiffeisen Bank pobiera opłatę stałą (10 zł), a z kart ING Banku Śląskiego oraz BOŚ Banku nie da się przelewać środków.

Za zakupy w walucie obcej przedsiębiorca może płacić za darmo w Alior Banku, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, Idea Banku, ING Banku Śląskim, Banku PKO PB. Za wyrobienie kolejnej karty właściciel firmy nie zapłaci jedynie w 6 na 10 bankach (tj. w Banku PKO BP, Idea Banku, Getin Noble Banku, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Millennium i ING Banku Śląskim).

Karta kredytowa potrafi też wygenerować koszty, jeśli się jej nie używa. Jedynie trzy banki, tj. Bank PKO BP, Bank BPS oraz Alior Bank, nie pobierają żadnych opłat za korzystanie z karty. Bank Millennium, BOŚ Bank oraz Raiffeisen Bank naliczają tu stałe opłaty (odpowiednio 75 zł za rok oraz 8 zł i 10 zł za miesiąc), a pozostali uczestnicy zestawienia warunkują wystąpienie tej opłaty od tego, czy karta jest używana.

Jak się okazuje, dodatkowy koszt może zaskoczyć posiadacza firmowej karty kredytowej wraz z upływem daty jej ważności. Alior Bank pobierze 70 zł, jeśli średniomiesięczne wartości transakcji nie przekraczają 1 500 zł. Z kolei Raiffeisen Bank i BOŚ Bank jako jedyne każą sobie zapłacić na wypadek zmiany limitu karty kredytowej, odpowiednio 10 zł i 40 zł.

Najtańsza firmowa karta kredytowa

Brak opłaty za wydanie karty

Alior Bank, Bank BPS, Bank Millennium, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, PKO BP, Raiffeisen Bank

Bezwarunkowe 0 zł za użytkowanie karty

Alior Bank, Bank BPS, Bank PKO BP

Najniższe oprocentowanie kredytu po okresie

bez odsetkowym

Getin Noble Bank – 4,99%

Brak opłaty za wydanie kolejnej karty na wypadek zagubienia

BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium Getin Noble Bank, Idea Bank, Bank PKO BP

Brak opłaty za wydanie dodatkowej karty

BPS Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, PKO BP, ING Bank Śląski

Brak opłaty za realizację transakcji w walucie obcej

Alior Banku, Getin Noble Bank, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, Idea Banku, ING Banku Śląski, Banku PKO PB

Brak prowizji za wypłatę kartą 1000 zł z bankomatu wydawcy karty kredytowej

Getin Noble Bank, PKO BP

Najniższa prowizja za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej

Getin Noble Bank – 2,50%

Darmowe prowadzenie nieużywanego firmowego rachunku bankowego (jeśli jego otwarcie jest wymagane)

Getin Noble Bank

Źródło: Tax Care, na podstawie ankiet odesłanych od Alior Banku, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Millennium, BOŚ Banku, Getin Noble Banku, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku PKO BP, Banku Raiffeisen Polbank; stan na 18.12.2017

Alior Bank i Raiffaisen Bank zwrócą za zakupy

Czy kredytobiorca może zarobić na kredycie? Jeśli zerknąć na odpowiedzi banków na ankietę Tax Care, okazuje się, że tak. Jak wynika z ofert kart kredytowych w Alior Banku, Raiffeisen Banku, Banku BPS, Banku Millennium, Banku PKO BP, kredytobiorca może zyskać premie za zakupy realizowane kartą. W Alior Banku i Raiffeisen Banku nasz przedsiębiorca za zakupy kartą w wybranych miejscach otrzyma zwrot części pieniędzy. Do karty Banku BPS podpięty jest program lojalnościowy (Zyskomania), dzięki któremu wymieni punkty na nagrody, z kolei płacąc w konkretnych miejscach kartą Banku Millennium (Program Inspiracje) i kartą Banku PKO BP (Program Buy&Smile) otrzyma zniżkę. Wartość zysku w każdym przypadku będzie zależała od ilości zakupów.

Na rynku dostępne są jeszcze bardziej spersonalizowane karty kredytowe. Jeśli właściciel firmy dużo podróżuje samolotem, dodatkowe korzyści w postaci możliwości korzystania z saloników VIP na lotniskach czy ubezpieczenia podróżnego w cenie karty znajdzie w BOŚ Banku. Posiadacz karty kredytowej w ING Banku Śląskim z kolei może liczyć na obniżone oprocentowanie Pożyczki dla Przedsiębiorców. Natomiast Idea Bank korzystającym z limitów kredytowych udostępnia usługę Mobilnego Wpłatomatu i przestrzeń coworkingową Idea Hub.

Dodatkowe funkcje firmowej karty kredytowej

Alior Bank

1) Premia Cashback – zwrot na rachunek karty 1% od kwoty transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewu z rachunku karty) wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w wybranych punktach handlowo-usługowych poza granicami Polski;

2) Zmiana kodu PIN w bankomatach

BPS S.A.

1) Program lojalnościowy Priceless Specials (zwany Zyskomania). Zapłata kartą u partnerów programu generuje punkty, które następnie można wymienić na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród lub na podróże, np. bilety lotnicze, rezerwację hoteli itd.;
2) Karta jest objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Pakiet Bezpieczna Karta, w ramach którego klient otrzymuje: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenie mienia

Bank Millennium

Program Inspiracje – zniżki w blisko 1000 punktów handlowo-usługowych

BOŚ Bank

Lounge Key – możliwość skorzystania saloników VIP na lotniskach, członkostwo w cenie karty,
ubezpieczenie podróżne w cenie karty

Idea Bank

Możliwość korzystania z Mobilnych Wpłatomatów oraz przestrzeni coworkingowej Idea Hub

ING Bank Śląski

Obniżone oprocentowanie Pożyczki dla Przedsiębiorców

Bank PKO BP

Program zniżek Buy&Smile

Raiffeisen Polbank

Visa Oferty

Źródło: Tax Care, na podstawie ankiet odesłanych od Alior Banku, Banku BPS, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Millennium, BOŚ Banku, Getin Noble Banku, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku PKO BP, Banku Raiffeisen Polbank; stan na 18.12.2017

Źródło: Anna Olesiejuk, Tax Care; Katarzyna Miazek, Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: