Newsletter kredytowy BIK. Mikroprzedsiębiorcy – najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (styczeń 2021 r.)

Newsletter kredytowy BIK. Mikroprzedsiębiorcy - najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (styczeń 2021 r.)

Newsletter kredytowy BIK. Mikroprzedsiębiorcy - najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (styczeń 2021 r.)

W styczniu 2021 r., w porównaniu do stycznia 2020 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-29,4%), jak i wartościowym (-33,1%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-35,3%) mniej kredytów obrotowych, o (-14,9%) mniej kredytów w rachunku bieżącym oraz o (-24,0%) inwestycyjnych. Spadła także w porównaniu do stycznia 2020 r. wartość udzielonych w styczniu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (-28,9%), obrotowych o (-35,3%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-24,6%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W styczniu 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 10,3 tys. kredytów na łączną kwotę 1,102 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 198 mln zł, 3 tys. kredytów obrotowych na kwotę 419 mln zł oraz 3,4 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 307 mln zł.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Styczniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców w ujęciu wartościowym wyniósł 4,53%. Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,67%, kredyty obrotowe 8,86% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,09%. W styczniu 2021 r. w porównaniu do grudnia 2020 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,50). Natomiast indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do stycznia 2020 r. o (-0,86). Pomimo styczniowego wzrostu i tak jest on jedną z najniższych (najlepszych) wartości od 2016 r.

Źródłem pogorszenia w styczniu 2021 r. jest zakończenie dużej części moratoriów kredytowych (wakacji kredytowych) we wrześniu i październiku 2020 r. oraz utrzymujący się łagodny lockdown pomimo częściowego branżowego odmrażania. Oba te zjawiska negatywnie wpływają na jakość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców.
Styczniowe pogorszenie wartości Indeksu w porównaniu do grudnia 2020 r. jest jednak zróżnicowane co do wartości dla poszczególnych produktów kredytowych. Najwyższe pogorszenie wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+0,67) oraz inwestycyjnych (+0,65). W przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,33) w porównaniu do grudniowego odczytu.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 10,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,6%) i 2,7 tys. handlowe (26,2%). Aż 71,8% udzielonych w styczniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z łącznej kwoty 1,102 mld zł, banki udzieliły 423 mln zł (38,4%) kredytów firmom z sektora usług oraz 315 mln zł (28,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów stanowi 67,0% łącznej wartości udzielonych kredytów w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-32,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-32,0%), a handlu (-28,5%). W ujęciu wartościowym najwyższa ujemna dynamika kredytów dotyczyła mikroprzedsiębiorców z sektora usługowego (-39,7%) oraz handlu (-30,6%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w styczniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,0%. Najlepszy (najniższy) odczyt w styczniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,43%. W porównaniu do grudnia 2020 r. Indeks polepszył się (spadł) tylko w branży produkcyjnej (-0,11). W pozostałych trzech branżach wartość Indeksu pogorszyła się – najwięcej w usługach o (+0,78), najmniej pogorszył się (wzrósł) w handlu (+0,35).

Więcej szczegółowych informacji znajduje sie w załączonym Newsletterze kredytowym Mikroprzedsiębiorcy.

Źródło: BIK

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: