Wakacje kredytowe w dobie pandemii COVID-19 – kto może zawiesić spłatę rat w czasie koronawirusa?

Wakacje kredytowe w dobie pandemii COVID-19 – kto może zawiesić spłatę rat w czasie koronawirusa

Wakacje kredytowe w dobie pandemii COVID-19 – kto może zawiesić spłatę rat w czasie koronawirusa
Ze względu na skutki gospodarcze pandemii koronawirusa wiele osób straciło chwilowo płynność finansową. To z kolei wpłynęło również na ich zdolność do terminowego spłacania zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Rozwiązaniem mającym pomóc takim kredytobiorcom są wakacje kredytowe. Kto nadal może z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe w dobie pandemii koronawirusa

Jaki był wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości? W marcu 2020 r., ze względu na wybuch pandemii koronawirusa i kolejne obostrzenia, część kredytobiorców straciła dotychczasowe źródło utrzymania (lub ich wynagrodzenie znacznie się zmniejszyło). Z tego względu banki, zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich, umożliwiły swoim klientom zawieszenie spłaty rat zobowiązania w ramach wakacji kredytowych. Część banków pozwoliła na niespłacanie kredytu przez maksymalnie trzy miesiące, część przez pół roku. Zawieszeniu ulegały albo pełne raty, albo jedynie część kapitałowa.

Kilka miesięcy później ustawodawca już odgórnie – na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 – zobowiązał wszystkie banki do wprowadzenia wakacji kredytowych. W tym wypadku zawieszeniu ulega pełna rata kredytu – na okres maksymalnie trzech miesięcy. Dużą zaletą wakacji kredytowych (zarówno tych ustawowych, jak i tych wprowadzonych wcześniej przez banki) stała się możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu na uproszczonych zasadach.

Większość kredytobiorców zdążyła już zawnioskować o możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu – i zrobiła to albo jeszcze w marcu, albo po wprowadzeniu ustawowych wakacji kredytowych. Warto jednak podkreślić, że jeśli ktoś nadal nie skorzystał z zawieszenia spłaty kredytu możliwej dzięki przepisom tarczy antykryzysowej, to wciąż ma szansę to zrobić.

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i jakie warunki musi spełnić?

Z ustawowych wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które straciły pracę (lub główne źródło dochodu) i nastąpiło to po 13 marca 2020 r. To konsument decyduje, na jak długo chce zawiesić spłatę kredytu (maksymalnie może wnioskować o zawieszenie na trzy miesiące). Należy jednocześnie pamiętać, że z ustawowych wakacji kredytowych można skorzystać tylko jeśli umowa kredytowa została zawarta przed 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r. Dodatkowo, jeśli dany konsument ma kilka kredytów tego samego rodzaju u jednego kredytodawcy, to z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będzie mógł skorzystać tylko wobec jednego z nich.

Co ważne, okres kredytowania wydłuża się stosownie do okresu zawieszenia spłaty wybranego przez kredytobiorcę. Podobnie dzieje się w przypadku wszystkich innych terminów w umowie. Dzięki temu kredytobiorca ma pewność, że po zakończeniu okresu wakacji kredytowych nie będzie płacić wyższych rat niż wcześniej.

Informacji o procedurze składania wniosków o zawieszenie wykonywania umowy kredytowej należy szukać na stronach poszczególnych banków.

Źródło: GetHome.pl – portal z analizami rynku nieruchomości

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: