Od 1 grudnia nowe formularze CIT

Z dniem 1 grudnia 2019 r.  weszło w życie rozporządzenie autorstwa resortu finansów wprowadzające nowe formularze, służące do rozliczeń osób prawnych w podatku dochodowym.

Formularze wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019, poz. 2337), podatnicy i płatnicy mają obowiązek stosować do przychodów i poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r. Dla tych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r. a zakończył po 31 grudnia 2018 r., zastosowanie znajdują jeszcze „stare” formularze.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: