Platforma SCFO uwolni kapitał obrotowy firm

przepływ

Mimo, że przedsiębiorcy starają się aktywnie przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach za usługi, przepływ gotówki między firmami nie jest wystarczająco sprawny. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, nieposiadające wystarczającego zabezpieczenia finansowego i zależne od bieżących płatności, są narażone na długi. Jakich rozwiązań poszukują przedstawiciele sektora MŚP?

Opóźnienia płatności za faktury i usługi to największy problem niewielkich firm, finansowanych ze środków własnych. W październiku 2018 r. aż 28,5% firm zadeklarowało, że przez nieterminowe otrzymywanie płatności same zmuszone są na spłacanie zobowiązań po terminie. „Średnie opóźnienie płatności faktur w Polsce wynosi obecnie 62,5 dnia – to o 2 dni dłużej niż maksymalny, zgodny z obowiązującymi przepisami termin dla transakcji między przedsiębiorstwami” – mówi Robert Kozłowski z SCFO – „To pieniądze, których potencjału nikt nie wykorzystuje, zamknięte na lokatach lub depozytach o minimalnej opłacalności”.

Nieuregulowane na czas płatności to dla MŚP kolejne wyzwanie – nie tylko ze względów na własne opóźnienia, ale na wydatki związane ze skutkami i przeciwdziałaniem zatorom finansowym. Pochłaniają one średnio 6,5% kosztów firm, choć – jak w przypadku 3,7% ankietowanych przedsiębiorstw – potrafią przekroczyć aż 30%.**

Dla małych i średnich przedsiębiorstw brak płynności finansowej jednego z klientów może spowodować efekt kuli śnieżnej i poważnie zachwiać bezpieczeństwem firmy. W ankiecie przeprowadzonej na zlecenie BIG InfoMonitor* aż 70,3% przedsiębiorców wskazało faktury od dostawców i kontrahentów jako płatności odkładane na później w przypadku ich kumulacji. Brak płynności finansowej nie tylko negatywnie wpływa na wizerunek firmy jako potencjalnie nierzetelnej. Aż co trzeci ankietowany przyznaje, że zatory znacznie ograniczają inwestowanie, a więc rozwój przedsiębiorstwa.

Mateusz Obuchowski, SCFO:

„Brak płynności finansowej to poważna przeszkoda w prowadzeniu biznesu, nawet dla największych przedsiębiorstw. A przecież mają one wsparcie prawne i księgowe, którego często brakuje mniejszym firmom. W SCFO chcieliśmy podejść do problemów, z którymi od lat zmagają się firmy, w inny sposób. Oferujemy nowe rozwiązanie problemu płynności i stabilności finansowej jednocześnie umożliwiając najefektywniejsze zarządzanie gromadzonymi nadwyżkami w przedsiębiorstwie, wzmacniając współpracę między kontrahentami.”

Rozwiązanie proponowane przez SCFO to układ dwustronny, wykluczający trzeci podmiot jak w przypadku faktoringu. Działanie Platformy SCFO opiera się na możliwości wyboru dowolnego nowego terminu płatności faktury przez dostawcę. Rezygnując z niewielkiego procentu, dynamicznie obliczonego w zależności od ilości pozostałych dni. Wykorzystanie Platformy SCFO i automatyzacja procesu płatności, upraszcza go. Niwelując etapy ustaleń, planowania i analizy, nierzadko niemożliwych dla mniejszych podmiotów współpracujących z dużymi partnerami. Dzięki zarządzaniu środkami z wykorzystaniem Platformy SCFO, płatnik zmaksymalizuje zysk dzięki wspomnianemu mechanizmowi Dynamicznego Dyskonta. Jest to nowy sposób zarządzania pieniędzmi firmy, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego.

Źródło: Platforma SCFO

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: