Sprzedaż pożyczek dla klientów indywidualnych przez firmy pożyczkowe

Sprzedaż pożyczek dla klientów indywidualnych przez firmy pożyczkowe

Sprzedaż pożyczek dla klientów indywidualnych przez firmy pożyczkowe

W czerwcu 2020 r., w porównaniu do czerwca 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-50,2%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-38,0%).

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w czerwcu 2020 r. 302 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 144,2 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w czerwcu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 093 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w czerwcu 2019 r. o (-19,5%). W pierwszym półroczu 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-26,6%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-35,7%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w tym okresie firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 017,8 tys. pożyczek na łączną kwotę 2,301 mld zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 33% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiące 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11% udział w sprzedaży. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-44,2%) oraz (-48,3%).

Liczba i wartość

1

Dynamika

2

Wartość i dynamika roczna (miesiąc do miesiąca roku poprzedniego)

3

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: