Wykres dnia BIK – Wysokie obciążenia kredytowe klientów wspólnych

firmy pożyczkowe

Polacy korzystają zarówno z kredytów bankowych, jak i pożyczek, udzielanych przez firmy pożyczkowe. Możemy wyróżnić trzy grupy klientów:

  • kredytobiorców – osoby, które spłacają jedynie kredyty bankowe,
  • pożyczkobiorców – osoby spłacające jedynie pożyczki udzielone przez firmy pożyczkowe,
  • oraz „kredyto-pożyczkobiorców”, czyli klientów wspólnych dla obu segmentów – osoby spłacające równocześnie kredyt i pożyczkę.

Oba segmenty, służące finansowaniu potrzeb gospodarstw domowych, nie są homogeniczne, lecz przenikają się. Na koniec III kw. 2018 r. klientów wspólnych było 415,4 tys. co stanowiło 76,5% wszystkich pożyczkobiorców. Do spłaty mieli oni 25,6 mld zł.

Klientów wspólnych wyróżnia, w porównaniu do samodzielnych grup kredytobiorców i pożyczkobiorców, dużo wyższy średni poziom zadłużenia w wysokości 59 tys. zł oraz kilkukrotnie wyższa wartość miesięcznej raty kapitałowej – prawie 4,0 tys. zł. Wysokie obciążenia z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych powodują, że grupa „kredytopożyczkobiorców” charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka kredytowego. Przejawia się to tym, że klienci ci częściej posiadają przeterminowane rachunki i w konsekwencji posiadają niższe wartości scoringu kredytowego niż klienci korzystający wyłączenie z kredytów bankowych.

1

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: