Antykryzysowe programy pomocowe w liczbach

Antykryzysowe programy pomocowe w liczbach

Ponad 2 mld zł na ochronę miejsc pracy i 3 mln wniosków o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej – to główne liczby podsumowania Ministerstwa Rozwoju na temat aktualnych działań pomocowych państwa w ramach walki z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa.

2 mld 202 mln 663 tys. 259 zł – tyle Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło na wsparcie rynku w ochronie miejsc pracy przed zwolnieniami w dobie pandemii COVID-19. Według stanu na 6 maja 2020 r., do Ministerstwa Rozwoju wpłynęły 3 mln 25 tys. 404 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej:

– 1 mln 470 tys. 979 wniosków o zwolnienie z ZUS;

– 729 tys. 252 wnioski o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;

– 562 tys. 32 wnioski o wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców;

– 115 tys. 338 wniosków o wypłatę świadczenia postojowego dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;

– 56 tys. 66 wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty składek ZUS;

– 21 tys. 624 wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Do 6 maja wypłacono 1 mld 568 mln 48 tys. 760 zł w 314 tys. 808 pożyczkach dla mikroprzedsiębiorców i 477 mln 759 tys. 160 zł w 237 tys. 980 świadczeniach postojowych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: