Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. Ogólnie, produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 2,0% w stosunku do ubiegłego roku.

W samym lutym produkcja wzrosła o 2,7% r/r. Znacznie gorsze wyniki notuje budownictwo. W okresie I-II 2021 roku sprzedaż budownictwie spadła o 12,8% (w lutym zanotowała spadek o 16,9%).

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w okresie I-II 2021 roku zatrudnienie było o 1,8% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 328 tys. osób. Na tym samym poziomie (o 1,8%) zanotowano spadek zatrudnienia w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach roku (przeciętnie zatrudnienie w przemyśle wyniosło w okresie I-II 2021 roku 2728 tys.).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (17,1%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (16,4%), produkcji odzieży (14,2%).

Mimo przeciętnego spadku zatrudnienia w styczniu-lutym 2021 roku, w części branż obserwowano wzrosty – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 3,2%), gospodarce odpadami (o 3,2%) czy informacji i komunikacji (o 2,7%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-luty 2021 roku wyniosło 5 552 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,7%. W stosunku do ubiegłego roku płace wzrosły w prawie wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najwięcej w produkcji urządzeń elektrycznych (o 8,8%) oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i elektrycznych (o 7,2%). Spadek zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii gdzie wynagrodzenia w stosunku do okresu styczeń-luty 2020 roku spadły o 1,3%. Gdzie płacono najlepiej? Na największe wynagrodzenia w pierwszych dwóch miesiącach roku mogli liczyć pracownicy w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (przeciętnie 9729 PLN), wydobywanie węgla (9 136 PLN), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (8 542 PLN). Na drugim końcu zestawienia znalazły się: produkcja odzieży (3 493 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 713 PLN) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3 876 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-luty 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,0% wyższa niż przed rokiem (dane za sam luty pokazywały wzrost o 2,7 r/r i były niższe od oczekiwań rynku). Na dodatni wynik w ujęciu rocznym wpłynęły dobre wyniki sprzedaży w pierwszych dwóch miesiącach m.in. branże: produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 36,6%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 10,6%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 7,6%), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (5,8%).

Z trudną sytuacją na początku roku borykają się m.in. producenci skór i wyrobów skórzanych (spadek sprzedaży o 22,3%) i budowa budynków (spadek o 21%). Spadła również m.in. produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 17,1%) i produkcja napojów (o 12%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 3,9%.

Analizując wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-luty należy mieć na uwadze utrzymujący się, negatywny wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń na działalność wielu firmy – w szczególności świadczących usługi. Dodatkowo wpływ na wyniki budownictwa miały niekorzystne warunki atmosferyczne. Warto jednak zauważyć, że pomimo pandemii, niektóre branże (m.in. producenci wyrobów elektrycznych, w tym AGD) radzą sobie nadzwyczaj dobrze.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa.

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: