Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku.
Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 15,5% w stosunku do ubiegłego roku. W samym kwietniu produkcja wzrosła o 44,5% r/r.
Gorsze wyniki zanotowało budownictwo. W okresie I-IV 2021 roku sprzedaż w budownictwie spadła o 10,4% (w samym kwietniu zanotowała spadek o 4,2%). Na wynik budownictwa wpłynęła m.in. niekorzystana aura z początku roku, utrudniająca prowadzenie prac.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 1,3% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 323 tys. osób. Zatrudnienie w przemyśle spadło o 1,1% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-IV 2021 wyniosło 2 729 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 16,2%), zakwaterowaniu i gastronomii (15,0%), produkcji odzieży (13,9%).

Zatrudnienie w okresie I-IV 2021 roku wzrosło natomiast m.in. w: gospodarce odpadami, odzysku surowców (o 3,3%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,2%), informacji i komunikacji (o 2,7%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,3%) oraz produkcji wyrobów tytoniowych (o 2,3%)
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wyniosło 5 712 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,8%.

Płace w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty płac zaobserwowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,1%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 11,9%), produkcji mebli (o 10,6%), produkcji wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,5%), produkcji odzieży (o 10,4%).

Najbardziej atrakcyjną branżą pod względem wynagrodzeń jest informacja i komunikacja, gdzie płace w okresie I-IV wyniosły średnio 10 060 PLN. Na wynagrodzenia powyżej 8 000 PLN mogli liczyć pracownicy takich branż jak m.in.: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (9 364 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (8 882 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 631 PLN), produkcja wyrobów farmaceutycznych (8 496 PLN) oraz produkcja wyrobów tytoniowych (8 103 PLN).

Na drugim końcu tabeli wynagrodzeń w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku znalazły się: branże: produkcji odzieży (3 575 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 800 PLN), zakwaterowanie i gastronomia (3 897 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż przed rokiem (dane za sam kwiecień mówią o wzroście o 44,5% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie spadła o 10,4% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w branżach: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 55,8%), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 39,7%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 38,9%). Wysokimi wzrostami mogą się również pochwalić m.in.: producenci mebli (wzrost o 27,7%), producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 25,4%) i producenci wyrobów tekstylnych (o 24,8%).
Wydajność w przemyśle w pierwszych czterech miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 16,8%.

Analizując wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach warto zaznaczyć, że część branż (gastronomia, zakwaterowanie) działała w tym okresie w mocno ograniczonym zakresie (obostrzenia związane z pandemią). Z kolei przemysł, co szczególnie widoczne jest w danych z kwietnia nie tylko odrabia straty wywołane pandemią, ale również nadrabia wyniki, które osiągnąłby w ubiegłym roku w normalnych warunkach i powraca na ścieżkę wzrostu.

Źródło: KIG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: