Brak cyfrowych kompetencji i dostępu do finansowania hamuje inwestycje w Przemysł 4.0 wśród firm produkcyjnych

cyfrowe kompetencje

Cyfrowe kompetencje pracowników oraz dostęp do finansowania to kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem czwartej rewolucji przemysłowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Takie wnioski płyną z badania „Rozwój Przemysłu 4.0 w praktyce” opublikowanego przez jedną z największych w Polsce firm finansujących inwestycje w maszyny i urządzenia przemysłowe.

Przemysł 4.0, zwany inaczej czwartą rewolucją cyfrową, to bazująca na cyfrowych rozwiązaniach integracja nowoczesnych systemów i maszyn, wpływająca na produktywność przedsiębiorstwa. Jej celem jest zwiększenie możliwości wytwarzania towarów lub obniżenie kosztów operacyjnych. Firma specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań przemysłowych zapytała producentów, jakie ich zdaniem największe wyzwania stoją przed przedsiębiorcami, którzy chcą wdrażać innowacyjne systemy cyfrowe. W badaniu, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli dużych firm przemysłowych, w tym z Polski, wskazano sześć takich wyzwań.

Wyzwanie nr 1 – Cyfrowe kompetencje

Pomimo szybko postępującej cyfryzacji przemysłu, wciąż zauważalne są braki w umiejętnościach i wiedzy pracowników. Według ankietowanych najważniejszymi elementami związanymi z rozwijaniem cyfrowych kompetencji są: wiedza w dziedzinie produkcji cyfrowej, kompetencje w zakresie cyfrowej konserwacji oraz analiza operacyjna i strategiczna. Badani przyznali również, że w związku z brakiem umiejętności muszą coraz częściej korzystać z outsourcingu usług.

Wyzwanie nr 2 – Dopasowane formy finansowania

Coraz wyższa konkurencyjność wymaga nieustannych inwestycji w nowe technologie. Choć w wielu przypadkach możliwe jest stopniowe wprowadzanie modernizacji, to tempo i ich rozmiar są i tak znaczące. Dlatego według respondentów dostęp do odpowiedniego finansowania staje się kluczem do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej.

Wyzwanie nr 3 – Kultura współpracy

Przemysł 4.0 z zasady integruje procesy zachodzące w firmie w sposób poziomy. Zaburza to tradycyjny podział ról i obowiązków na linii dostawca – producent – klient. W związku z tym w nowej rzeczywistości cyfrowej należy pogodzić wiele punktów widzenia. Przedsiębiorcy podkreślają, że są już prowadzone dyskusje dotyczące tworzenia nowych modeli biznesowych, w których nastawienie na współpracę i przejrzystość działań ze strony dostawcy związane są z dłuższą gwarancją zobowiązań ze strony kupującego.

Wyzwanie nr 4 – Ochrona danych

W dobie lawinowo rosnących zasobów big data, bezpieczeństwo systemów IT staje się jednym z priorytetów każdej organizacji. Ponad połowa respondentów uważa, że obawy o bezpieczeństwo informacji zapoczątkują powstanie rynku wyspecjalizowanych usług w zakresie bezpiecznego współdzielenia danych, które będą mieć istotny wpływ na wdrożenie Przemysłu 4.0.

Wyzwanie nr 5 – Więcej przykładów implementacji Przemysłu 4.0 w firmach

Choć ankietowani nie mają wątpliwości co do potrzeby wdrożenia Przemysłu 4.0, to większość z nich zauważa, że brak przykładów wdrożeń, które pokazywałyby realne zyski przedsiębiorstw, hamuje decyzje inwestycyjne w ich sektorze. Konieczne jest zobrazowanie ile trwa wdrożenie narzędzi cyfrowych w firmie i jaki zwrot z inwestycji z nich wynika.

Wyzwanie nr 6 – Zarządzanie strategiczne

Większość respondentów przyznała, że właściciele firm mają świadomość pilnej potrzeby cyfryzacji i automatyzacji. Nie przekłada się to jednak na wdrożenie przejrzystego planu implementacji modelu Przemysłu 4.0.

Zdaniem ekspertów kluczowe dla wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 jest dokładne zaplanowanie całego procesu. Punktem wyjścia powinno być opracowanie strategii, która uwzględnia zarówno możliwości operacyjne, jak i finansowe. – Ustalenie formy finansowania w początkowym etapie planu pozwoli na efektywne wdrożenie technologii cyfrowej nowej generacji – mówi Jarosław Kubiszewski, dyrektor sprzedaży bezpośredniej w Siemens Finance. Jego zdaniem niezwykle ważna w tym kontekście jest współpraca z partnerami, którzy rozumieją konkretny sektor przemysłu. – Tylko specjaliści finansowi, którzy znają specyfikę danej firmy i jej branży, mogą zaproponować rozwiązania, które na przykład nie wpłyną na płynność finansową producentów – podkreśla Kubiszewski.

 Źródło: Jarosław Kubiszewski, dyrektor sprzedaży bezpośredniej w Siemens Finance

 

Raport „Rozwój  Przemysłu 4.0 w praktyce”  został opublikowany podczas Siemens Finance Week. W ramach badania, w październiku i listopadzie 2017r., przeprowadzono rozmowy z kilkudziesięcioma przedstawicielami firm przemysłowych z krajów UE, Rosji, Turcji, Indii i Stanów Zjednoczonych.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: