Nieaktualny rachunek w wykazie podatników KAS, to nie problem przedsiębiorców

Nieaktualny rachunek w wykazie podatników KAS, to nie problem przedsiębiorców

Przedsiębiorcy dokonując płatności przekraczającej 15 000 zł bez użycia rachunku bankowego, lub też na rachunek, ale nie znajdujący się na tzw. białej liście podatników, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nie mogą później tej płatności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy zawsze płatność na nieaktualny w wykazie rachunek będzie tym skutkować?

Spółka z o.o., będąca czynnym podatnikiem VAT, w ramach swojej działalności nabywa towary i usługi od dostawców polskich i zagranicznych. Dokonując za nie zapłaty na podstawie faktur VAT, system księgowy spółki automatycznie weryfikuje NIP kontrahenta krajowego. Podczas generowania zleceń płatności na rzecz swoich kontrahentów, wdrożona w firmie aplikacja sprawdza obecność ich rachunków z wykazem podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, księgowy przekazuje paczkę przelewów do banków. Banki rozliczeniowe spółki mają jednak różne tryby płatności, w zależności od momentu otrzymania paczki przelewów od spółki. Czasem realizują je tego samego dnia, czasem dnia następnego, jednak w zdecydowanej większości nawet kilka lub kilkanaście dni później. Spółka, po zleceniu bankom przelewów, nie weryfikuje ponownie zgodności rachunku kontrahenta z wykazem prowadzonym przez Szefa KAS.

Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy będzie na niej  spoczywał ciężar utraty możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu płatności o wartości przekraczającej 15 000 zł, dokonanej na rachunek nie istniejący na białej liście kontrahentów, jeśli potwierdzi, że rachunek ten widniał tam w dniu zlecenia przelewu.

W wydanej 25 lutego 2020 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko spółki, że będzie mogła ona zaliczyć do KUP prowadzonej działalności wydatki poniesione tytułem przelewów płatności dla swoich kontrahentów, jeśli na dzień ich zlecenia, numery kont rozliczeniowych tych kontrahentów widniały na białej liście podatników KAS.

„W momencie bowiem sprawdzenia przez Spółkę, czy rachunek znajduje się w wykazie, Spółka otrzyma informację o dacie i godzinie, w której dokonała sprawdzenia, oraz o tym czy rachunek figuruje w wykazie i jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas Spółka będzie miała pewność, że dokonała przelewu na właściwy i aktualny rachunek. W takim przypadku jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane, Spółka dokonując przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji” (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.594.2019.1.JKU).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: