Ruszył Program Certyfikacji Podatkowej EY

Ruszył Program Certyfikacji Podatkowej EY

Firma doradcza EY uruchomiła Program Certyfikacji Podatkowej. Polega on na badaniu poprawności rozliczeń podatkowych za dany rok według metodologii dostosowanej do skali i specyfiki działalności przedsiębiorcy. Główną ideą Programu jest stworzenie stabilnego punktu odniesienia w niestabilnym otoczeniu podatkowym. W konsekwencji zwiększenie pewności obrotu gospodarczego oraz zaufania pomiędzy podatnikami i administracją podatkową, jak i pomiędzy samymi podatnikami.

Nowe wyzwania podatkowe

Rozliczenia podatkowe są od dawna obszarem działalności wymagającym szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorstw. Wprowadzanie coraz to nowych obowiązków podatkowych (jak np. nowe procedury w podatku i źródła, raportowanie schematów podatkowych) oraz ciągłe zmiany w istniejących przepisach, powodują konieczność konstruowania i ciągłego weryfikowania procesów rozliczeń w przedsiębiorstwie.

Klienci niemal codziennie dowiadują się o planowanych zmianach w obszarze podatkowym. Muszą je śledzić na bieżąco, ponieważ przekładają się one na sposób funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Najlepszym przykładem są procedowane ostatnio, w trybie ekspresowym, zmiany w zakresie rozliczeń w podatku u źródła czy raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które fundamentalnie zmienią zasady rozliczeń w przedsiębiorstwach. Zachowanie bezpieczeństwa podatkowego w tak dynamicznym otoczeniu jest prawdziwym wyzwaniem dla firm. W takiej sytuacji kluczowe jest nie tylko staranne skonstruowanie procesów rozliczeń podatkowych, ale też możliwość poddania ich obiektywnej weryfikacji.

Bezpieczeństwo podatkowe

W odpowiedzi na skomplikowane i niestabilne otoczenie prawno-podatkowe, a co za tym idzie wzrastającą niepewność przedsiębiorców czy prowadzą swoje rozliczenia w sposób bezpieczny, powstał Program Certyfikacji Podatkowej EY. Nowy Program EY daje możliwość prowadzenia w trybie ciągłym kompleksowego audytu procesów i rozliczeń podatkowych, opartego o wiedzę i wieloletnie doświadczenie rynkowe ekspertów EY.

Dzięki Programowi Certyfikacji Podatkowej EY przedsiębiorca może się upewnić, że sposób zarządzania kwestiami podatkowymi w jego firmie jest właściwy. Uzyskanie przed podatnika pozytywnej Opinii Certyfikującej wskaże, że procesy podatkowe w jego przedsiębiorstwie są prowadzone zgodnie z odpowiednimi standardami rynkowymi, w sposób zapewniający zgodność z przepisami i tym samym potwierdzi bezpieczeństwo firmy, osób odpowiedzialnych za jej rozliczenia podatkowe, a także pracowników i kontrahentów.

Pozytywna Opinia Certyfikująca stanowi potwierdzenie, że firma należy do grona podatników, którzy rzetelnie i prawidłowo realizują swoje rozliczenia podatkowe. Buduje przez to zaufanie rynku i kontrahentów.

Standard Podatkowy EY stworzono w oparciu o wiedzę, wieloletnie doświadczenie i wypracowaną metodologię badania oceniającą kompleksowo poprawność procedur, rozliczeń i dokumentacji każdego przedsiębiorstwa w obszarze podatkowym.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie: www.ey.com/pl/certyfikacjapodatkowa.

Źródło: Firma EY

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: