Wyraźna poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2020 r.

W 2020 roku całkowite przychody blisko 20 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 4,3%, co biorąc pod uwagę dalszy wzrost cen materiałów i robocizny, w ujęciu realnym jest wzrostem symbolicznym. Wyraźnej poprawie uległ natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w ciągu roku wzrósł o blisko 0,5 mld zł. Wynik finansowy i rentowność wykonawców wciąż prezentuje się jednak mizernie w porównaniu do rezultatów firm deweloperskich oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu.

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce – maj 2021”, w okresie czterech kwartałów 2020 r. zagregowany zysk netto grup budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniósł 449 mln zł, wobec równego 0 mln zł rok wcześniej. Oznacza to powrót do zyskowności notowanej w latach 2015-2017.

Poprawa wyniku finansowego jest przede wszystkim efektem wyraźnej poprawy zyskowności (aż o 243 mln zł) największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex. Wyraźną poprawę odnotowały także Grupa Trakcja oraz Rafako, które jednak i tak rok 2020 zakończyły na głębokim minusie.
Uzyskany w 2020 r. wynik finansowy netto firm wykonawczych przekłada się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 1,8%. Pomimo poprawy, w obrębie szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomości, firmy wykonawcze nadal są jedyną grupą notującą rentowność znacznie poniżej 5%. Rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa nadal prezentuje się dużo lepiej i w 2020 r. wyniosła odpowiednio 10,4% i 6,5%, przy czym grupa deweloperów odnotowała zdecydowany spadek rentowności (z rekordowych 25% w 2019 r.) a dostawcy materiałów i sprzętu zdołali rentowność poprawić (z 4,6% w 2019 r.).

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, wyraźną poprawę wyniku finansowego w 2020 r. odnotowały firmy BBI Development, Budimex Nieruchomości, Polnord, Atal, Rank Progress, MLP Group i Archicom. Znacząco pogorszyły się natomiast wyniki firm Warimpex, Develia, Capital Park, Echo Investment i Atlas Estates.

Natomiast w przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, w 2020 r. wynik finansowy istotnie poprawiły grupy Kęty, Herkules, Selena, Decora, Pekabex i Śnieżka. Obniżkę zysku odnotowały natomiast tylko trzy firmy – Ulma Construccion, ZPUE i Libet.

Źródło: Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, Spectis

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: